Loading...

Bouwplantoetsing

Het is belangrijk bouwplantoetsing al vroeg te betrekken bij het ontwerp omdat je anders het risico loopt dat zaken bouwbesluit-technisch niet in orde zijn en er daardoor geen vergunning wordt verleend. Het is niet alleen vervelend, maar tijdrovend en kostenverhogend om deze zaken tijdens een omgevingsprocedure nog te moeten aanpakken, omdat dan de omgevingsprocedure stil kan worden gelegd, of zelfs in het ergste geval opnieuw moet worden ingediend.

Daarnaast is het bij een project belangrijk dat alle betrokken partijen van dezelfde uitgangspunten uitgaan. Iets banaals als indeling in gebruiksfuncties kan cruciaal zijn bij een omgevingsvergunning, en dan kan het niet dat bijvoorbeeld een installatie-adviseur andere indelingen hanteert dan de architect. Door slim om te gaan met het indelen van gebruiksfuncties kunnen zwaardere eisen worden voorkomen.

Door vanaf de ontwerpfase met de ontwerpers mee te kijken, kunnen wij vanaf het begin rekening houden met cruciale uitgangspunten zoals indeling in gebruiksfuncties,  strategische positioneren van onder andere toegangen, trappenhuizen, vides, toiletten en dergelijke meer. Zo voorkomen we nare verrassingen tijdens de omgevingsvergunningsprocedure. We kijken hiervoor door de ogen van de gebruiker. Toegangen van publieke gebouwen bijvoorbeeld moeten voor iedereen even uitnodigend zijn. Mindervaliden moeten niet een andere, minder prominente toegang hebben, maar zich net als iedereen even welkom voelen in een gebouw. Of bij de verdeling van toiletten. Daar wordt vaak een 50/50-verdeling aangehouden, terwijl uit onderzoek (NTTN) is gebleken dat vrouwen 55% meer tijd nodig hebben dan mannen. Wij nemen dit soort overwegingen graag mee in het ontwerp en kijken verder dan alleen wetgeving en arbo-eisen.

In alle fasen van het ontwerp worden onze bouwplantoetsspecialisten betrokken, door integrale brainstormsessies kijken we veel breder naar een opgave en wordt het optimale uit de uitvraag gehaald. We hebben specialisten in dienst op oa het gebied van energiezuinigheid (EPA-gecertificeerd), brandveiligheid, toegankelijkheid en duurzaamheid van gebouwen. Hierdoor vindt de bouwplantoetsing intern plaats en kan er zeer snel geschakeld worden: onze ontwerpers kunnen met hun vragen altijd direct terecht.

Onze expertise beperkt zich dan ook niet alleen tot bouwplantoetsing, maar omvat ook zaken als integrale toegankelijkheid, beveiligde zones (zodat deze zoveel mogelijk samenvallen met brandscheidingen), akoestiek, daglicht enz.

Bovendien hebben we eigen software ontwikkeld voor de bouwplantoetsing. Hiermee zijn verschillende scenario’s op bijvoorbeeld het gebied van energiezuinigheid snel en makkelijk met elkaar te vergelijken.

Gemeentehuis Overbetuwe

Gemeentehuis Overbetuwe

Politiebureau Uden

Politiebureau Uden

Vidar: werkomgeving 'met de blik naar buiten'