Loading...

Dienstverleningsconcepten

In een openbaar gebouw worden burgers ontvangen en geholpen met hun vragen. Dit betekent dat onze opdrachtgevers klantgericht werken en dat de werkprocessen in hun gebouw hiervoor zo optimaal mogelijk moeten verlopen. De architectuur en het interieur moeten hen hierbij ondersteunen. Het dienstverleningsconcept, de manier waarop zij de bezoeker, de burger willen helpen, is voor ons leidend in het ontwerp van zowel architectuur als interieur.

De speerpunten die een opdrachtgever ons voor zijn nieuwe huisvesting meegeeft zijn voor ons altijd leidend in het ontwerp, al vanaf de allereerste schets. Omvat de opdracht een wens tot een verbeterde of innovatievere dienstverlening, dan start de dialoog hierover direct al aan het begin van het ontwerpproces. Het gebruik van een gebouw en vooral de gebruikers vormen bij ons altijd het uitgangspunt. In de gehele ontwerpfase, van start tot oplevering, voeren wij dan ook een intensieve dialoog met hen om samen het optimale plan te ontwikkelen.

 

In werkgroepen gaan we het gesprek aan met alle belanghebbenden zodat, wij samen met hen een ‘maatpak’ ontwerpen voor hun opgave. De opdrachtgever brengt zijn expertise in over de werkprocessen en toekomstvisie. Wij zijn een sparringpartner met een brede ervaring in het vormgeven en uitwerken van dienstverleningsconcepten in interieur en exterieur. Wij kunnen werkprocessen vertalen in concrete oplossingen voor het gebouw of het interieur. Deze oplossingen bespreken we werkgroepen aan de hand van 2D- en 3D-visualisaties.

Om het dienstverleningsconcept goed te vertalen naar een ontwerp, is het van belang dat er geen harde knip zit tussen het ontwerp van het gebouw en het interieur. Als architectenbureau betekent dit dat zowel de architect als de interieurarchitect feeling hebben voor elkaars vakdiscipline en elkaar naadloos aanvullen. Beiden zijn expert op het gebied van dienstverleningsconcepten binnen ons bureau.

Huis van de Gemeente Peel en Maas, Panningen

Hier bestond de total engineering-opgave uit het verbouwen en uitbreiden van het bestaande gemeentehuis tot een vernieuwd, duurzaam en flexibel 'Huis van de Gemeente'. Het ontwerp gaat uit van een alzijdig gebouw met een gezicht naar het centrum en naar het park. De voorruimte bij de hoofdentree fungeert als publieksplein. Het nodigt mensen uit om naar binnen te lopen in de transparante publiekshal. Het idee is hierbij een vrij toegankelijk marktplein, waar diverse functies met elkaar worden gecombineerd. Dit publieke gebied loopt vanaf de voorkant aan de centrumzijde door naar de parkzijde aan de achterkant. In de publiekshal liggen de functies van het klantadviescentrum, de bibliotheek en de ketenpartners. Deze functies zijn doelbewust met elkaar vermengd om maximale synergie te bereiken. De publiekshal loopt over in de bibliotheek en de studiezaal van de bibliotheek wordt tevens als raadzaal gebruikt. Met deze open, multifunctionele opzet van het publieke domein staat alles in het teken van ontmoeting en samenwerking.

Ontmoeting en samenwerking worden ook verticaal in het gebouw gefaciliteerd door een brede, open trap, die in verbinding staat met de werkgebieden op de eerste verdieping. Daar ligt rond de hal een ring waaraan wordt gewerkt. Door het open contact met de hal wordt de relatie tussen ambtenaren en het publieke domein versterkt. Ook het werkdomein van het bestuur is vanuit de hal zichtbaar. Al deze maatregelen zijn genomen om optimaal contact en samenwerking tussen ambtenaren te stimuleren en de verbinding tussen gemeente en burger te versterken.

Huis van de Gemeente Peel en Maas Panningen

Symposium herbestemmen van gebouwen in Oss