Loading...

Duurzaamheid, circulariteit & biobased

Architectuur en duurzaamheid gaan wat ons betreft hand in hand: het ontwerp kenmerkt zich door 'kracht door eenvoud', waarbij kwaliteit voorop staat. Door vanaf de ontwerpfase rekening te houden met ligging, oriëntatie, vorm en materiaalkeuze ontstaat als vanzelfsprekend een duurzaam gebouw. Zo voorkomen we dat in een later stadium duurdere installatietechnische oplossingen noodzakelijk zijn om de duurzaamheidseisen te realiseren. Aanvullend kunnen innovatieve installatietechnieken toegepast worden. Daarbij zoeken we altijd naar een optimale balans tussen architectonische en energieverantwoorde kwaliteiten van het gebouw.

Circulair en biobased bouwen wordt vaak gerelateerd aan materialen: we willen zo min mogelijk grondstoffen toepassen en we proberen zo veel mogelijk producten opnieuw te gebruiken. Maar het betekent voor ons veel meer. Wij streven naar flexibele gebouwen en een duurzame aanpak op álle niveaus en in álle facetten, voor de hele levenscyclus van een gebouw. We stapelen dan ook geen losse maatregelen en willen niet alleen voldoen aan keurmerken als BREEAM, LEED, GPR of WELL. We willen een bewustzijn creëren binnen het bouwteam, bij de opdrachtgevers en de gebruikers. Daarom stellen we onze circulariteitsambitie graag in een vroeg stadium vast, om vervolgens scenario’s te gaan uitwerken. De softwaretak van De Twee Snoeken heeft diverse slimme tools ontwikkeld waarmee we onze ideeën voor u inzichtelijk kunnen maken, toetsen en meten.

In onze ontwerpen werken we altijd aan een goede balans tussen architectonische kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid. Circulair ontwerpen en ontwikkelen is dan ook een integraal onderdeel van ons ontwerpproces. We lopen graag in de voorhoede als het gaat om duurzaamheid, circulariteit en biobased materiaalgebruik.

Huis van de gemeente Voorst

Huis van de gemeente Voorst

Vidar: werkomgeving 'met de blik naar buiten'