Loading...

Duurzaamheid

Architectuur en duurzaamheid gaan wat ons betreft hand in hand: het ontwerp kenmerkt zich door 'kracht door eenvoud', waarbij kwaliteit voorop staat. Kwaliteit wordt altijd gevolgd door duurzaamheid.

Door vanaf de ontwerpfase rekening te houden met ligging, oriëntatie, vorm en materiaalkeuze ontstaat als vanzelfsprekend een duurzaam gebouw. Zo voorkomen we dat in een later stadium duurdere installatietechnische oplossingen noodzakelijk zijn om de duurzaamheidseisen te realiseren. Aanvullend kunnen innovatieve installatietechnieken toegepast worden, waarbij altijd moet worden gezocht naar een optimale balans tussen architectonische en energieverantwoorde kwaliteiten van het gebouw.

We hebben ruime ervaring met GPR- en Breeam-methodiek. Daarnaast hebben we ons eigen fasedocument dat garandeert dat de uitgesproken duurzaamheidsambities gedurende het hele bouwproces prioriteit krijgen. We hebben bovendien eigen software ontwikkeld waarmee verschillende scenario’s op bijvoorbeeld het gebied van energiezuinigheid snel en makkelijk met elkaar te vergelijken zijn.

Huis van de Gemeente Peel en Maas, Panningen

Hier hebben we een grote overstek voorzien op de grote glaspuien. De grootte van het overstek is bepaald aan de hand van bezonningsdiagrammen, afgestemd op de locatie en oriëntatie. Door de juiste positionering van de gewenste nieuwbouw zijn bestaande, slecht-geïsoleerde buitengevels teruggebracht naar binnengevels. Deze nieuwe gevels zijn goed geïsoleerd (hoge rc-waarden en triple glas). Bovendien is eisheitzung gebruikt voor het regelen van de verwarming/koeling. Dit is tot stand gekomen doordat De Twee Snoeken samen met de opdrachtgever de inspraak en samenwerking van burgers met een groen hart serieus hebben genomen.

Huis van de Gemeente Peel en Maas Panningen

SP hoofdkantoor, Amersfoort

Voor het interieur is gekozen voor nieuwbouw gecombineerd met meubilair uit een kringloopwinkel.

SP hoofdkantoor

Symposium herbestemmen van gebouwen in Oss