Loading...

Herbestemming & restauratie

Herbestemming is voor De Twee Snoeken de kennis over de specifieke randvoorwaarden die het herbestemmen van gebouwen vraagt. Waar moet je allemaal aan denken als je gaat herbestemmen? Het draait om op een slimme manier de potentie van en gebouw zien en begrijpen wat welke problemen het gebouw met zich meebrengt. Ga je de gevel hergebruiken of volledig vervangen? Leent de constructieve structuur zich voor de nieuwe functie? Zijn er voldoende trappenhuizen en kunnen die hergebruikt worden?

Onze aanpak is projectspecifiek en compleet afhankelijk van het gebouw waarmee we aan de slag gaan. De enige constante is dat we vanuit het gebouw en de wensen van de opdrachtgever vertrekken. Wij kenmerken ons door onze dienstbaarheid; we luisteren goed naar de voorwaarden en verwachtingen van de opdrachtgever. Op diezelfde manier zou je kunnen zeggen dat we ook goed ‘luisteren’ naar het bestaande gebouw: wat is de kracht van dit gebouw, waar liggen kansen en hoe kun je de beste nieuwe versie maken?

Onze expertise over restauratie is gebaseerd op de gedegen manier waarop wij de bouwkundige staat van een gebouw weten te bepalen én oplossingen op maat weten te bieden. Deze aanpak is gestoeld op realiteitszin en kennis van oude bouwmaterialen en -methoden. En dat vertalen we weer naar de huidige tijd, maar altijd met respect voor het oorspronkelijke ontwerp.

Bij restauratie is een uitgebreide analyse van de knelpunten van groot belang. In tegenstelling tot nieuwbouw zijn technische uitwerkingen vaak niet goed gedocumenteerd, waardoor situaties niet altijd zijn zoals verwacht. Onze goed opgeleide experts met veel ervaring weten hoe wij hiermee om moeten gaan. Wij duiken tot het allerdiepste niveau in de materie en detailleren tot de laatste schroef. Dat is noodzakelijk, omdat er een bestaande situatie/monument is waarmee we respectvol moeten omgaan. In combinatie met onze architectonische kennis overstijgt een project dan het niveau van louter een restauratie.

Lunchcafé Raadskelder ’s-Hertogenbosch

Lunchcafé Raadskelder ’s-Hertogenbosch

Stadsmuseum Harderwijk

Stadsmuseum Harderwijk

Negen Heren

Negen Heren

Nieuwe MFA in Haaren