Loading...

Herbestemming

Herbestemming is voor De Twee Snoeken de kennis over de specifieke randvoorwaarden die het herbestemmen van gebouwen vraagt. Waar moet je allemaal aan denken als je gaat herbestemmen (constructie, leidingverloop, geluidsoverdracht, brandveiligheid)? Het is op een slimme manier de potentie kunnen zien die in een bestaand gebouw zit en wat juist de problemen zijn die het gebouw met zich meebrengt. Ga je de gevel hergebruiken of volledig vervangen? Leent de constructieve structuur zich voor de beoogde nieuwe functie? Zijn er voldoende trappenhuizen in het bestaande gebouw en kunnen die hergebruikt worden etc.?

Onze aanpak is heel erg projectspecifiek en compleet afhankelijk van het bestaande gebouw waarmee we aan de slag gaan. De enige constante is dat we heel erg vanuit het gebouw vertrekken en van de wensen van de opdrachtgever. De Twee Snoeken is geen bureau dat vanuit een generieke aanpak werkt of waar architecten werken die het ontwerp vooral voor zichzelf maken. We kenmerken ons door onze dienstbaarheid. We luisteren goed naar de voorwaarden en verwachtingen van de opdrachtgever. Op diezelfde manier zou je kunnen zeggen dat we ook goed ‘luisteren’ naar het bestaande gebouw: wat is de kracht van dit gebouw, waar liggen de kansen en hoe kun je de beste nieuwe versie van het gebouw maken?

SP hoofdkantoor, Amersfoort

Een mooi voorbeeld van onze expertise met betrekking tot herbestemming is het SP hoofdkantoor in Amersfoort: de verbouwing van een voormalig Rabobank-gebouw, waarbij duurzame architectuur een van de hoofddoelstellingen vormde.

Uit de evaluatie die we van de SP kregen: 'De kwaliteiten van De Twee Snoeken zijn samen te vatten in drie woorden: creatief, deskundig en betrouwbaar. Deze drie kwalificaties zijn gebaseerd op de twee jaar waarin de SP en De Twee Snoeken zeer intensief hebben samengewerkt. Het was een enorme klus om van een jaren zeventig-gebouw in beton, dat vijf jaar leeg had gestaan, een mooi, duurzaam en modern gebouw te maken. Zowel het idee als de uitvoering komen op naam van De Twee Snoeken.'

SP hoofdkantoor, Amersfoort

Symposium herbestemmen van gebouwen in Oss