Loading...

Projectmanagement

Projectmanagement of bouwprojectmanagement is voor ons de organisatie van huisvestings- en bouwprojecten. Onze projectmanagers adviseren vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering bij uw project.

De projectmanager is de regisseur van het bouwproces. De formele communicatie tussen opdrachtgever en De Twee Snoeken loopt altijd via deze persoon. Vervolgens vertakt zich binnen onze organisatie een heel netwerk van partijen die allen een eigen rol hebben. De projectmanager is voor u het eerste aanspreekpunt, de sleutelfunctionaris. Hij organiseert het project en bewaakt de voortgang op de GROTIK-aspecten (Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie, Kwaliteit). In feite waarborgt hij dat u van ons krijgt wat u verwacht. 

Achter de sleutelfunctionaris staat een uitgebreid team van technici en deskundigen. Gezien de grootte en diversiteit van onze teams is de continuïteit gewaarborgd. De teamleiders sturen de teams zodanig aan dat de teamleden altijd direct cruciale taken van de verantwoordelijke kunnen overnemen. De organisatie van ondersteuning en borging van het projectteam gaat echter verder dan de samenstelling van een vervangend team met gelijkwaardige expertise. In onze ogen is ook de focus die het project krijgt binnen onze organisatie van zeer groot belang.

Een projectfase wordt altijd afgerond met een fasedocument. Dit document bestaat ten minste uit een beschrijving van de bestaande situatie conform NEN 2767, een herijkt PvE, een planning, een kostenraming, een risicoanalyse en een duiding van aandachtspunten voor de volgende fase. We ondersteunen op deze manier het besluitvormingsproces in uw organisatie met de gestructureerde documentatie van procesafspraken en ontwerpbeslissingen.

Museum Jan Cunen, Oss

Museum Jan Cunen, Oss

Politiebureau Uden

Politiebureau Uden

Vidar: werkomgeving 'met de blik naar buiten'