Loading...

Asten, Varendonck College

Bewaren

Het schoolgebouw aan de Beatrixlaan in Asten oogt zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant vrij gedateerd en gesloten. Er liggen dan ook genoeg kansen om het gebouw een open, ruimtelijk en overzichtelijk karakter te geven. Het gestaag afnemende leerlingenaantal geeft aanleiding om ruimten flexibel in te richten. Ook kunnen de leerpleinen en tussenruimten worden vergroot en met elkaar verbonden. Door deze ruimten minder inpandig te maken en juist te oriënteren op buiten, ontstaat er een prettiger leer- en werkklimaat. De huidige centrale patio is versteend en wordt niet gebruikt. Openheid brengt licht, lucht en ruimte in de school. Door de leerpleinen en tussenruimten in elkaar te laten overvloeien, vindt er kruisbestuiving plaats. Leerlingen en docenten uit verschillende leerdomeinen kunnen elkaar hier gemakkelijk ontmoeten en met elkaar samenwerken.

Het nieuwe hart van de school

In de bestaande school liggen de aula van de onderbouw en die van de bovenbouw gescheiden van elkaar. Beide ruimten hebben dezelfde sfeer en karakteristieken: in de pauzetijd zijn de aula’s overvol, donker en ze voelen gesloten aan. Daarbij is er vanuit de ruimten weinig contact met de rest van de school. Deze plekken kunnen veel vrolijker en toegankelijker van karakter worden, zodat leerlingen zich tijdens de pauze echt even vrij en ontspannen voelen. In het ontwerp zorgen we ervoor om beide aula’s in het hart van het schoolgebouw te plaatsen. De huidige aula van de onderbouw kunnen we handhaven. De aula van de bovenbouw zou dan naast de andere aula komen, met de keuken, de tribunetrap en een entresol als verbindende elementen. Zo ontstaat er een overzichtelijke school, met de aula’s centraal en korte looplijnen naar de leerpleinen.

Gekoppeld aan de aula ligt het docentengebied. Vanuit het docentengebied is de aula dan goed te overzien, wat zorgt voor een veilig gevoel bij de leerlingen. Daarnaast is vanuit het docentendomein zicht op het gebied aan de voorzijde en de straat en het achterterrein bij de fietsenstallingen.

Beide aula’s krijgen in deze opzet een open, groen en licht karakter. De aula voor de bovenbouw wordt aan weerszijden omringd door beplanting. Aan de ene kant ligt de patio bij de muzieklokalen, aan de andere kant de groene voorruimte bij de entree. De aula voor de onderbouw opent zich naar het groene voorplein aan de straat. Vanuit beide aula’s kunnen de leerlingen dan ook gemakkelijk naar buiten. Bij mooi weer kunnen ze lekker in de zon pauzeren.

Een school met smoel, een school waar iedereen trots op is!

Door de interne verbouwing en de verbeteringen krijgt het Varendonck College een veel toegankelijker en eigentijdser karakter. Dit geeft docenten en leerlingen een extra stimulans om binnen de schoolmuren innovatief, zelfstandig en verantwoordelijk bezig te zijn. Natuurlijk mogen de interne vernieuwingen (zowel qua organisatie als qua interieur) ook hun weerslag hebben op de buitenkant van het gebouw. Docenten en leerlingen moeten met trots hun schoolgebouw kunnen aanwijzen. Daarom willen we zeker de voorgevel meer ‘smoel’ geven. We willen de aula’s zichtbaar maken in de gevel, zodat de leerlingen letterlijk centraal staan en kleur geven aan het Varendonck College in Asten. De nieuwe lange voorgevel maakt de school meer onderdeel van haar omgeving. De entree en voorgevel van de school ‘vangen’ we in een breed welkomstgebaar door een lange verbindende luifel toe te voegen. Dit geeft karakter aan de gevel en maakt de middelbare school tegenover de voelbalvelden herkenbaar als het Varendonck College. De huidige voorbouw met 10 lokalen (jaren 1970) zou hiervoor afgebroken moeten worden, om plaats te maken voor een groen voorplein. Bij de entree is er een doorzicht, door de aula van de bovenbouw, naar de achterliggende patio. De leerlingen op de tribunetrap zijn zichtbaar en de receptie en conciërge zien iedereen die binnenkomt.

Naast een nieuwe frisse uitstraling, willen we de school ook een duurzaam uiterlijk geven. Dit zit in de technische opwaardering van het gebouw, maar ook in de manier waarop het gebouw gebruikt wordt. We zouden de verouderde kozijnen vervangen, en de gevel en het dak, waar nodig, isoleren. Dit zorgt voor een beter binnenklimaat en een betere lichttoetreding in het gebouw. Werken en leren met uitzicht op de groene patio zorgt ervoor dat de leerlingen zich meer bewust zijn van de buitenwereld en de waarde van de natuur om hen heen. Daarbij heeft een gezonde en groene leeromgeving een positieve uitwerking op de leerprestaties van de leerlingen.

Het nieuwe leren: leren, werken en onderzoeken

Een uitdagende leeromgeving vraagt om een breed en divers aanbod van leer- en onderwijsruimten. We zouden graag al in een vroeg stadium samen met docenten en leerlingen nadenken over de inrichting van de leerpleinen. Op deze leerpleinen kunnen leerlingen hun individuele keuzes maken en leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Door ideeën uit te wisselen over leergedrag en behoeften van leerlingen komen we tot een perfecte mix van werk- en leerplekken. Voor ieder domein kan het zwaartepunt van werken/leren immers anders liggen. Docententeams kunnen het verwachte gedragspatroon binnen hun eigen domein voorspellen. Zo laten we werkplekken en leerplekken aansluiten bij het gewenste leergedrag.

Symposium herbestemmen van gebouwen in Oss