Loading...

Asten, Varendonck College

Bewaren

Na een ingrijpende verbouwing heeft het schoolgebouw van het Varendonck College in Asten een open, overzichtelijk en eigentijds karakter gekregen. Dit brengt licht, lucht en ruimte in de vernieuwde school. Deze sfeer geeft docenten en leerlingen een extra stimulans om innovatief, zelfstandig en verantwoordelijk aan het werk te gaan.

Het schoolgebouw aan de Beatrixlaan in Asten oogde zowel aan de buiten- als de binnenkant gedateerd en gesloten. Er lagen dan ook genoeg kansen om het gebouw te verbeteren.

Flexibele leerpleinen

Het gestaag afnemende leerlingenaantal gaf aanleiding om ruimten flexibel in te richten. We hebben daarvoor de leerpleinen en tussenruimten vergroot en met elkaar verbonden. Door deze leeromgevingen minder inpandig te maken en juist te oriënteren op buiten is er een prettiger leer- en werkklimaat ontstaan. De aanpassingen geven aanleiding tot een nieuwe manier van leren. Op de nieuwe leerpleinen kunnen leerlingen zelfstandig en/of onder begeleiding aan de slag. Hier maken zij individuele keuzes en leren zij hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Door het in elkaar laten overvloeien van deze ruimten vindt er kruisbestuiving plaats. Leerlingen en docenten uit verschillende leerdomeinen kunnen elkaar hier gemakkelijk ontmoeten en met elkaar samenwerken.

Het nieuwe hart van de school

De aula’s van de onder- en bovenbouw lagen strikt van elkaar gescheiden. Tijdens de pauzes waren beide aula’s overvol, donker en voelden ze gesloten aan. Er was vanuit daar weinig contact met de rest van de school. De pauzeplekken konden dus veel prettiger en toegankelijker van karakter worden. Op die manier kunnen de leerlingen zich tijdens de pauze echt even vrij en ontspannen voelen.

We hebben er daarom voor gekozen om beide aula’s bij elkaar in het hart van het gebouw te plaatsen. Hiervoor is de aula van de bovenbouw verplaatst naar de begane grond. De school is daardoor overzichtelijker geworden, met twee centrale aula’s in combinatie met korte looplijnen naar de verschillende leerpleinen. Deze pauzeruimtes zijn gekoppeld aan het docentengebied en door de entree kijken we dwars door de aula naar de achterliggende patio. Zo zijn de leerlingen op de tribunetrap zichtbaar en kunnen receptiemedewerkers en de conciërge iedereen die binnenkomt goed zien.

Beide aula’s hebben in deze nieuwe opzet een open, groen en licht karakter gekregen. De bovenbouw-aula wordt aan weerszijden omringd door beplanting. Aan de ene kant ligt een grote patio, aan de andere de groene voorruimte bij de entree. De aula voor de onderbouw opent zich naar dat groene voorplein. Vanuit beide aula’s kunnen de leerlingen dan ook gemakkelijk naar buiten, zodat zij bij mooi weer in de zon kunnen pauzeren.

Een school waar iedereen trots op is!

Docenten en leerlingen kunnen nu met trots hun schoolgebouw aanwijzen. Nadat de bebouwing uit de jaren ’70 aan de voorzijde van het schoolgebouw is gesloopt, is hier een mooi, groen voorplein voor in de plaats gekomen, wat de uitstraling van de school mede bepaalt.

Met een groen voorterrein en een nieuwe voorgevel heeft het schoolgebouw de uitstraling gekregen die past bij het Varendonck College. De aula’s zijn zichtbaar gemaakt in de gevel, zodat de leerlingen letterlijk centraal staan en kleur geven aan de school. De nieuwe, lange gevel maakt de school meer onderdeel van haar omgeving. De entree hebben we ‘gevangen’ in een breed welkomstgebaar door de toevoeging van een lange verbindende luifel. Dit geeft de school karakter en maakt het gebouw tegenover de voetbalvelden herkenbaar als het Varendonck College.

Groen en duurzaam

Naast een nieuwe, frisse uitstraling krijgt de school ook een groen en duurzaam uiterlijk. Het meest duurzame aspect van het project is dat het verouderde gebouw is hergebruikt. Daardoor heeft er namelijk geen milieuvervuilende sloop en nieuwbouw plaatsgevonden. Er is een volledig nieuw ventilatiesysteem gerealiseerd, met een nieuwe installatietechniek en nieuwe plafonds. Ook zijn de gevel en het dak geïsoleerd, wat zorgt voor een beter binnenklimaat en een verbeterde lichttoetreding in het gebouw. Het schoolgebouw voldoet nu dan ook aan Frisse Scholen Klasse B.

De versteende patio is veranderd in een prachtig groen ontmoetingsplein. De omliggende leerpleinen zijn opengebroken richting deze vernieuwde patio, waardoor het onderwijsgebied altijd daglicht en uitzicht op een groene tuin heeft. De gezonde en groene leeromgeving die hierdoor is ontstaan, heeft een positieve invloed op de leerprestaties. Werken en leren met uitzicht op de groene patio zorgt ervoor dat de leerlingen zich meer bewust zijn van de buitenwereld en de waarde van de natuur om hen heen. Daarbij heeft het een positieve uitwerking op de leerprestaties van de leerlingen.

Nieuwe MFA in Haaren