Loading...

Brandweerkazerne Uden

Bewaren

De nieuwe brandweerkazerne in Uden vroeg om een ontwerp met een zo optimaal mogelijke logistiek, waarin ook ruimte is voor bijeenkomst en ontspanning. Een mooie opdracht! Ons team heeft een brandweerkazerne gerealiseerd met een geheel eigen identiteit, naast het door ons ontworpen politiebureau. Daarbij was de grote betrokkenheid van de vrijwillige brandweerlieden een belangrijke factor.

Optimale indeling en logistiek

Bij het ontwerp van een brandweerkazerne is een logische indeling en efficiënte logistiek van zowel het pand als het buitenterrein van cruciaal belang. Tijdens onze gesprekken met de opdrachtgever en eindgebruikers was een snelle uitruk het eerste en meest belangrijke onderwerp. De operatie staat voorop en de brandweerlieden moeten het gebouw zo doelmatig mogelijk kunnen gebruiken.

Onze aandacht voor korte lijnen wordt al direct achter de toegangspoort duidelijk, waar de zogenaamde uitrukparkeerplaatsen liggen. Hier parkeren de brandweerlieden hun auto na het ontvangen van een oproep. Op deze brede en diepe parkeervakken kunnen zij vlot parkeren, om vervolgens in enkele stappen in de kazerne te staan. Vanuit de kleedruimte stappen zij via de tegenoverliggende deur onmiddellijk de brandweerwagen in om zo snel mogelijk te vertrekken. De commandant heeft vanuit zijn centrale kantoor voortdurend zicht op zowel de stallingsruimte als het voorterrein. Voor onderhoudswerkzaamheden aan de brandweerwagens is er bij de remise een werkplaats ontworpen.

Ontspanning en evaluatie in de huiskamer

De hoge druk waaronder de brandweerlieden werken, zorgt voor behoefte aan ontspanning in de kazerne, uit het zicht van externen. Daarom hebben we in samenspraak met de eindgebruikers een aangename, huiselijke omgeving vormgegeven op de eerste verdieping. De vrijwilligers komen na een oefening of melding tot rust in een comfortabele huiskamer met een dakterras dat is georiënteerd op het zuiden. Op deze eerste verdieping bevinden zich ook twee grote vergaderruimtes en vinden er uitvoerige evaluaties plaats; ook wel ‘schoon overleg’ genoemd. Door de flexibele scheidingswanden te openen, kan van deze verdieping één ruimte worden gemaakt. Zo is dit een ideale omgeving voor informele bijeenkomsten, evenementen en instructiemomenten.

Een eigen identiteit

Ons team ontwierp een brandweerkazerne waarin de brandweerlieden zich thuis voelen en waarin hun identiteit als brandweer overal zichtbaar is. Op de meest letterlijke manier; zo geeft het venster in de huiskamer op de eerste verdieping uitzicht op de brandweerwagens in de stallingsruimte. Wanneer deze wagens in de avond zijn uitgelicht, komen deze voertuigen prachtig tot hun recht. Ook heeft een groep enthousiaste vrijwilligers als onderdeel van het ontwerptraject voorin het gebouw een expositieruimte ingericht. Hierdoor valt bij aankomst op het terrein ons oog direct op een ladderwagen uit de Tweede Wereldoorlog en oude brandweerhelmen die aan de muur zijn bevestigd. Deze helmen vinden de vrijwillige brandweerlieden ook terug in de huiskamer.

Praktijkgerichte trainingen

Niet alleen oproepen, maar ook oefening en praktijkgerichte opleiding spelen een belangrijke rol in de nieuwe brandweerkazerne. Ook dit is meegenomen in de indeling en logistiek van het gebouw en het terrein. Brandweerlieden kleden zich hiervoor om in een grote kleedruimte. Doordat de lockers hier tegen de wanden zijn geplaatst, kunnen er grote samenkomsten worden gehouden en kan de gehele groep daar instructie krijgen. Op het buitenterrein worden noodgevallen nagebootst en brandweerlieden getraind in het praktijkwerk. Na afloop wordt er vanuit het buitenterrein en de stallingsruimte direct naar binnen doorgestoken voor het ‘vuile overleg’. In deze speciale kamer hebben de teruggekeerde brandweerlieden hun vieze pakken nog aan en houden zij een korte nabespreking. Vervolgens leveren zij hun vieze kleding in, waarbij de scheiding van vuile en schone stromen wordt gewaarborgd conform de principes van schoon werken.

Veiligheidscluster als architectonische eenheid

Met de realisatie van deze brandweerkazerne is er aan de rand van de stad Uden een veiligheidscluster ontstaan dat bestaat uit de combinatie brandweer en politie. We hebben er dan ook voor gezorgd dat de twee gebouwen een architectonische eenheid vormen. Ondanks deze eenheid zijn er twee gebouwen gerealiseerd met een zichtbaar eigen identiteit voor duidelijk verschillende gebruikers.

Vidar: werkomgeving 'met de blik naar buiten'