Loading...

Cultureel Centrum Tiliander Oisterwijk

Bewaren

Tiliander, gelegen aan het Lindeplein in Oisterwijk, is een multifunctioneel cultuurcentrum. Het biedt onderdak aan onder andere een VVV, een grand café, een grote theaterzaal, een dans- en muziekschool, diverse oefen- en vergaderruimtes voor lokale verenigingen, een bibliotheek en een parkeergarage voor 100 auto’s.

Centraal in de opgave stond de inpassing van het gebouw in de stedenbouwkundige situatie. Een uitdaging daarbij vormde de afstand tussen de locatie en het historisch centrum De Lind. Om die afstand in ieder geval visueel te overbruggen en het gebouw bij het centrum te trekken, werd een ontwerp gemaakt met zeggingskracht en aantrekkingskracht. Hiervoor werd doelbewust het contrast gezocht met de traditionele bouwstijl van de bestaande bebouwing en kreeg het cultuurcentrum de vorm van een podium dat uitgeeft op het ervoor gelegen plein. De indruk van een podium wordt gewekt doordat de eerste bouwlaag 1,5 m is opgetild boven maaiveld en wordt verder versterkt door de transparante voorgevel, waarachter alle activiteiten zich afspelen. Zo ontstaat vanaf De Lind gezien een schouwtoneel dat ook ‘s avonds, door de plaatsing van de binnenverlichting tegen de achterwand, zijn rol als blikvanger vervult. Om de relatie met het centrum nog verder te versterken, wordt eveneens de bebouwing rondom het plein opgewaardeerd met de bouw van appartementen en panden met een commerciële functie.

 

Het centrum wordt gebruikt door uiteenlopende groepen uit de cultuursector en verschillende segmenten van de plaatselijke bevolking. In overleg met de gebruikers is het plan in de ontwerpfase diverse keren bijgesteld zodat aan alle wensen tegemoet werd gekomen. Zo is er bijvoorbeeld een mobiele schuifwand geplaatst tussen de foyer en de grote zaal, waardoor een meer variabel ruimtegebruik mogelijk werd.

Op het vlak van duurzaamheid voldoet het gebouw aan het convenant van de gemeente Oisterwijk, dat strengere normen hanteert dan de standaardconvenanten op dit gebied. Het gebouw is extra geïsoleerd en er is gebruikgemaakt van FSC-hout.

Het project is binnen het beschikbare budget gerealiseerd door interne kostenbewaking en in goede harmonie met de gemeente Oisterwijk.

Start verbouwing gemeentehuis Elst (Overbetuwe)