Loading...

De Mirre Veldhoven

Bewaren

De Mirre in Veldhoven is een plangebied met de karakteristieken van een tuindorp, waarin 111 woningen zijn verwezenlijkt. Er is gekozen voor een gevarieerd woningaanbod bestaande uit 54 hofwoningen, 43 cirkelwoningen, acht drive-in woningen en zes twee-onder-een-kapwoningen. Het plangebied, waarin de woningen liggen, heeft de vorm van een taartpunt. Aansluitend op de waaiervormige wegenstructuur zijn een aantal assen in het gebied gecreëerd waaraan posities van woningen en woonblokken een verbijzondering hebben gekregen.

De hofwoningen liggen in een waaierstructuur aan gemeenschappelijke groene binnenhoven. De waaierstructuur geeft een ritme van open en gesloten ruimten langs de Meerhovendreef. Hierbij liggen de privé-tuinen aan de besloten zijde en de hoven vormen open, gemeenschappelijke tuinen. Dit zorgt voor  een duidelijke overgang van privé naar openbaar, waarbij de veranda’s de letterlijke intermediair vormen.

De cirkelwoning kent twee typen: de tussenwoning en de royalere kopwoning. Voor de tussenwoning is de lage dakgoot met het hoog opgaande dak kenmerkend. Door de ruime dakoverstek bij de entree ontstaat de voor dit woningtype karakteristieke lage goothoogte.

Bij de drive-in woningen liggen de leefruimten op de verdieping, waarbij de woonkamer uitkijkt op een park. Er is op deze verdieping een centrale kern waarin voorzieningen als de trap en het bezoekerstoilet zitten.

De zes twee-onder-een-kapwoningen aan de zuidrand van het plangebied hebben een royale uitstraling met een moderne architectuur. Dit woningtype sluit qua architectuur aan bij de cirkelwoningen door de lage goothoogte, het hoge opgaande dak en de doorstekende, bijzondere dakkapellen.

 

Fotografie: Norbert van Onna

Symposium herbestemmen van gebouwen in Oss