Loading...

De Wellen - Zorgwoningen Oss

Bewaren

De Wellen is een omvangrijk zorgcomplex in het centrum van Oss. In meerdere fasen wordt dit complex door De Twee Snoeken vernieuwd. 
Enkele jaren geleden werden aan- en inleunappartementen met ondergrondse parkeervoorzieningen gerealiseerd. In vervolg daarop werden - vanaf 2009 - bestaande zorgvoorzieningen die niet meer voldeden vervangen. De voorzieningen zijn nu opgebouwd uit verschillende types van zorgplaatsen rond een expertisecentrum met algemene voorzieningen, zoals een mooi ruim restaurant. 

De interieurarchitecten van De Twee Snoeken hebben zeer intensief overlegd met opdrachtgever, vertegenwoordigers van verzorgenden en gebruikers. Dit heeft geresulteerd in een metamorfose voor de sfeer van de zorginstelling: fris, helder, positief en kleurrijk, onderlinge verschillen en afwisselingen met behoud van het gevoel van eenheid. 

Door grote prints op de wanden, kleurverschillen per afdeling, bijbehorende verlichting en meubels, is een bijzonder huiselijke en herkenbare sfeer gecreëerd.

 

Fotografie: Yvonne Lukkenaar

Symposium herbestemmen van gebouwen in Oss