Loading...

Studie Eenheidsbureau Politie Den Haag

Bewaren

Het nieuwe Eenheidsbureau van Den Haag komt op een bijzondere locatie, vlakbij het centrum van Den Haag, goed bereikbaar vanaf de snelweg A12 en dichtbij 3 verschillende treinstations. Het gebied De Binckhorst wordt de komende jaren getransformeerd tot een dynamisch woon- en werkgebied. Het stedenbouwkundig plan van de gemeente biedt kaders voor deze gebiedsontwikkeling: het kavel voor het nieuwe Eenheidsbureau ligt volgens het plan aan een van de ‘poorten’ tot het gebied.

Entreegebied/Mercuriusweg

We zien het entreegebied voor het gebouw en de open ruimte in de oksel van de aansluiting Mercuriusweg /Supernovaweg als één geheel. Hier komen fietsers en voetgangers vanuit alle richtingen op het groene, openbare plein voor de hoofdingang. Bezoekers kunnen er hun fiets kwijt en kunnen elkaar hier ontmoeten voordat ze naar binnen gaan. 

Zowel de Mercuriusweg als de Wegastraat via de Pegasusstraat sluiten aan op dat groene voorplein. Via deze routes kan er gehaald en gebracht worden, is er ruimte voor taxi’s en bezorgdiensten en kan er zo nodig even kort geparkeerd worden.

Aansluiting op de groenzone Wegastraat, Pegassusstraat, Binckstrip richting Maanplein

In contrast met de drukke Supernovaweg en het geluid en de verkeersdrukte van de A12 en het spoor, ligt de zuidzijde van het kavel in de luwte. De zuidoostelijke, afgeronde hoek van het gebouw heeft een prominente ligging op de plaats waar de Binck-Strip en de te ontwikkelen groene zone langs de Wegastraat elkaar kruisen en waar de Binck-Strip een knik maakt om via de Pegasusstraat verder te gaan. Het nieuw te bouwen pand vormt een prominente schakel aan het plein. Wij respecteren de hoogten aan de Pegasusstraat en bouwen deze zelfs af door de bouwmassa daar per twee bouwlagen een draaiing te geven. Er ontstaat daardoor een schaalverkleining en een menselijke maat die passen bij de gedachte van de Binck-Strip.

Het gebouw is op de hele begane grond transparant en vormt daardoor een innige relatie met de straat en de omgeving. De plasticiteit in de bouwmassa wordt benut door de terrasvorm in te zetten als een groen dakenlandschap, waarbij de terrassen toegankelijk zijn vanuit de huiskamers in het gebouw. Hier kan de medewerker naar buiten om te genieten van het uitzicht over de Binck-Strip, het groene, karakteristieke plein en de rust van het laantje dat gevormd wordt door de bestaande hoge bomen aan de Pegasusstraat. De plasticiteit en terrasvorm beginnen op de hoek van het plein waardoor de eerste vergroening en plasticiteit de draaiing van de Binck-Strip richting de Pegasusstraat worden ingeleid. Het verbrede trottoir aan zowel de Pegasusstraat als het plein/Wegaweg versterkt de beleving van het voetgangersgebied.

Passend in de wijk

De wijk De Binckhorst kent een industriële geschiedenis die nu nog terug te zien is in de aanwezige panden met hun robuuste, industriële architectuur. De herinterpretatie van bestaande, karakteristieke Binckhorst-elementen uit zich in de gebouwvorm, de verticaliteit van de gevel, de ritmiek in de gevelopeningen, de materialisering in baksteen, diepe negge’s en de mogelijkheid ambachtelijke details op te nemen in het metselwerk.

Op de hoek van de Mercuriusweg en de Supernovaweg markeert de toren de poort tot de wijk (hier zal de wijk via een tunnel verbonden worden met de rest van de stad), maar de toren markeert ook de hoofdentree en de inrit tot de parkeergarage. De toren is robuust, maar ook sierlijk en elegant door de afgeronde vormentaal en door te spelen met het verloop in uitkragingen van de verschillende verdiepingen.

De oorspronkelijke industriële architectuur uit de wijk De Binckhorst kent baksteen als primair gevelmateriaal. De gevelgeleding is veelal verticaal van karakter. In ons ontwerp gebruiken we de gevel om een eenheid in het pand aan te brengen waarbij de gevelritmiek een verloop laat zien van beneden naar boven, van openbaar naar privé. Verticale, gemetselde penanten laten de voorbijganger de verticaliteit zien, en brede gevelopeningen tonen de transparante , levendige plint. De gevelritmiek wordt geslotener en verticaler van karakter naarmate men hoger in het pand komt. Dit loopt gelijk aan de beveiligingszones in het pand, de overgang van openbaar naar privé.

De duidelijk herkenbare hoofdentree is gepositioneerd onder de toren. Bij deze hoofdentree ligt ook de inrit naar de parkeergarage. Het gebouw heeft een centraal hart, het bruisende atrium waar de nadruk ligt op ontmoeting en samenwerken tussen zowel medewerkers onderling als met (gescreende) gasten. Dit is het middelpunt van het gebouw, de kern waar letterlijk en figuurlijk alles om draait.

Het versterken van de samenwerking zowel tussen medewerkers onderling als de samenwerking met ketenpartners, is een speerpunt bij iedere nieuwe huisvestingsopgave. We willen af van de oudere, meer gesloten werkomgeving en willen juist meer toe naar kruisbestuiving en kennisuitwisseling tussen afdelingen. We willen een omgeving creëren waarin samenwerken, elkaar inspireren en ontmoeten voorop staat.  Wij realiseren een groot, centraal samenwerkgebied dat de totale organisatie over de werkvloeren heen met elkaar in contact brengt en bindt. Dit samenwerkgebied start op de begane grond in de publiekshal en loopt door in een diagonale lijn naar boven. In een trapsgewijze terrassenstructuur ontstaan er ontmoetingspleinen in het hart van het gebouw, voor de gescreende bezoeker toegankelijk tot op de tweede verdieping. Er is geen hiërarchie maar een basis van gelijkwaardigheid voor alle drie deze bouwdelen. Hierdoor ontstaat in deze werkomgeving  een gevoel van eenheid en verbondenheid met elkaar.

De sfeer in het centrale atrium is ruim, licht en dynamisch. Het samenwerkgebied opent zich aan weerszijden zowel op de eerste als op de tweede verdieping met twee zijbeuken naar de straat. Vanaf hier is er dus contact met buiten, en vanaf de straat is de levendigheid en dynamiek van het samenwerkgebied te zien. Het samenwerkgebied op de tweede verdieping loopt uit in een groot auditorium.

Vidar: werkomgeving 'met de blik naar buiten'