Loading...

GBLT Zwolle

Bewaren

GBLT huist op de vijfde en zesde verdieping van stadskantoor Zwolle en het interieurontwerp van dit kantoor heeft De Twee Snoeken afgestemd op het interieur van het stadskantoor, dat eveneens door ons is ontworpen.

GBLT is een nieuwe organisatie en is ontstaan uit een fusie van twee bedrijven: Lococensus en Tricijn. GBLT houdt zich bezig met de heffing van waterschapsbelasting en gemeentelijke belastingen in de provincie Overijssel en een deel van de Veluwe. 

Voor GBLT is een interieurconcept ontwikkeld dat is afgestemd op Het Nieuwe Werken. Daarbij zijn soortgelijke principes gehanteerd als in het onderliggende stadskantoor. Het gebouw bestaat uit een centrale middenbeuk en twee zijbeuken. In de middenbeuk zijn ontmoeting, overleg en samenwerking geconcentreerd. In deze zone is dan ook het meeste leven en drukte. In de beide zijbeuken van het gebouw bevinden zich de rustiger werkplekken en de stiltewerkplekken. Op deze manier is het principe van reuring-rust-stilte richtinggevend geweest voor de inrichting van de werkvloer.

Het verschil in indeling tussen de vijfde en zesde verdieping is dat in de middenbeuk op de vijfde verdieping de meer officiële overlegplekken zijn ondergebracht. Op de zesde verdieping is deze zone veel opener vormgegeven. Hier zijn geen gesloten ruimten en geluidsscheidingen aangebracht, alleen visuele scheidingen in de vorm van vitrage. Hier is de ruimte dan ook nog sterker ingericht op informeel contact, overleg en samenwerking dan de middenbeuk op de vijfde verdieping.

Een ander verschil is dat in een van de zijbeuken van de zesde verdieping het Klant Contact Centrum (KCC) is ondergebracht. In deze ruimte wordt vooral veel gebeld. Dit KCC is voorzien van een kleine ‘huiskamer’, waar medewerkers hun voorzieningen hebben en koffie kunnen drinken.

Het interieurontwerp is afgestemd op de nieuwe huisstijl van GBLT. Er zijn daarom grijs- en blauwtinten gebruikt in het interieur, wat op de plekken waar meer drukte en activiteit heerst is aangevuld met okergeel. De grijs- en blauwtinten verwijzen ook naar het thema ‘water’ dat in het werk van GBLT (heffen van waterschapsbelasting) een rol speelt. Dit thema keert terug in de voetprint, waarin de IJssel schematisch is verwerkt, en in de foto’s van watergebieden en rivieren uit de omgeving, die in het interieur zijn toegepast. Daarnaast hebben gebieden in de kantooromgeving een naam gekregen van streken waarop de werkzaamheden van GBLT zich richten (Kampereiland, Salland, Twente, etc). Het personeel is hierbij geraadpleegd en heeft zelf de namen bedacht. Ook heeft een fotograaf van deze streken foto’s gemaakt.

 

In dit project is de geringe kastruimte bijzonder. Door de vergevorderde automatisering van de organisatie is er maar een beperkte kastruimte nodig. Daarbij worden ook grote beeldschermen ingezet, die medewerkers van allerlei soorten informatie voorzien. Bijzonder is verder het hergebruik van oud meubilair, medewerkers speelden hier een rol bij de keuze. Verder worden de binnenwanden hergebruikt in het interieur, onder meer bij cocons, die deels bestaan uit concentratiewerkplekken en deels uit kleine ruimten waar kan worden gebeld. De differentiatie van werkplekken is bij dit project overigens nog een stap verder doorgevoerd dan gebruikelijk, met het ontwerp van twee experimentele fietswerkplekken.

 

Fotografie: Yvonne Lukkenaar

Symposium herbestemmen van gebouwen in Oss