Loading...

Gemeentehuis Oldebroek

Bewaren

Voor de gemeente Oldebroek ontwierpen wij een duurzaam en uitnodigend nieuw gemeentehuis. Het gebouw (1981) in het Gelderse Oldebroek was bouwkundig en technisch gezien sterk verouderd. Wij transformeerden het van een donker en gesloten kantoor naar een licht en transparant publiek gebouw met veel glas. De Twee Snoeken was verantwoordelijk voor de total engineering van de renovatie van het gemeentehuis, inclusief de transitie naar activiteit gerelateerd werken.


Onze uitgangspunten

De gemeente Oldebroek vroeg ons om de ontwikkeling van een hedendaags kantoorconcept dat past bij de wensen en duurzaamheidseisen van de organisatie. Al vroeg in het ontwerpproces bleek dat de gevel niet voldeed aan de huidige normen en dat de daglichttoetreding in de kantoren zeer beperkt was. In samenwerking met de gemeente ontwikkelden wij daarom een scenariostudie waarin we de kansen en mogelijkheden voor de verduurzaming van het gebouw onderzochten. Op basis van deze studie besloot de gemeente het gebouw als geheel te renoveren. Een besluit dat wij toejuichten omdat dit naadloos aansluit bij de duurzaamheidsambities van zowel de gemeente Oldebroek als De Twee Snoeken. Bij alle onderdelen van de renovatie, vanaf de sloop, de tijdelijke huisvesting tot en met de herbouw, heeft ons ontwerpteam nadrukkelijk gekeken naar circulariteit, energiebesparing en materiaalgebruik. Inmiddels is het gebouw verduurzaamd en heeft het gemeentehuis energielabel A++.


Behouden waar dat kan

Het gemeentehuis is architectonisch gezien een bijzonder gebouw, met een symmetrische opzet en een gridstructuur van betonkolommen. Het karakteristieke betonskelet van het gebouw hebben we behouden. De vrijdragende structuur past namelijk goed bij ons activiteit gerelateerd werkplekconcept. Ook de aanwezige sanitaire units en installatietechnische hoofdstructuur zijn gehandhaafd, waardoor minder gesloopt hoefde te worden. De raadzaal en het gebied van publieke dienstverlening zijn minimaal aangepast. Bestaande systeemplafonds zijn hergebruikt en de bestaande natuurstenen vloeren zijn gehandhaafd en waar nodig gerepareerd met vloerdelen uit het bestaande gebouw.

Het bestaande lattenplafond zorgde voor een slecht akoestisch en somber en gedateerd binnenklimaat. Wij besloten daarom de houten latten te bewerken en te hergebruiken als akoestische wandafwerking in de open kantooromgeving. Ook de akoestische panelen die in de werkomgeving hangen zijn gemaakt van hergebruikt materiaal.

Verbinding tussen binnen en buiten

Karakteristiek voor de gemeente Oldebroek is de prachtige groene omgeving. Ook het gebied rondom het gemeentehuis kenmerkt zich door veel groen. Dit groene karakter wilden wij graag in het gebouw zichtbaar maken en interactie tussen binnen en buiten stimuleren. Het ontwerp van de gevel en het interieur is dan ook hand in hand ontwikkeld, waarbij gekeken is naar optimale daglichttoetreding in de kantooromgeving en zicht van binnen naar buiten.

Belangrijk uitgangspunt bij de materiaalkeuze en de opbouw van de gevel was het toepassen van duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen. Omdat het gemeentehuis tijdens de verbouwing in gebruik bleef was een gefaseerde uitvoering noodzakelijk. Wij kozen er daarom voor om de gevel op te bouwen uit prefab gevelelementen met een hoge isolatiewaarde. Het geheel is zodanig ontworpen dat de gevel volledig ‘remontabel’ is. Voor de afwerking van de gevel kozen we voor duurzame en kwalitatief hoogwaardige beplating die qua kleur en textuur een rustige basis vormt voor de gevel. De matte gevelbeplating vormt een prachtig contrast met het geanodiseerde aluminium van de kozijnen en gevelschermen. 

Om deze interactie te versterken deden wij een aantal belangrijke architectonische ingrepen aan het gebouw, waaronder het realiseren van veel glas aan de gevelzijde. Hierdoor valt een enorme hoeveelheid daglicht binnen waardoor het gebouw een open en toegankelijke uitstraling krijgt. Aan de hoeken van de vier vleugels van het gebouw brachten we door middel van geperforeerde aluminium schermen een bijzondere detaillering aan. Hierdoor ontstaat er niet alleen meer plasticiteit en gelaagdheid in de gevel maar door de geperforeerde schermen ontstaan subtiele doorkijkjes naar de prachtige groene omgeving van het gemeentehuis. 

Aan de binnenzijde is het kantoorgedeelte totaal gestript. Vrijwel alle betonnen muren zijn daar vervangen door grote glazen wanden. Net als in het exterieur wilden wij ook in het interieur het groene karakter van de omgeving van het gemeentehuis zoveel mogelijk terug laten komen, onder meer door een licht kleurenpalet, het gebruik van natuurlijke materialen en veel (dag)licht en de toepassing van groen.


Flexibel werkconcept

Om het activiteit gerelateerd werken te faciliteren ontwierpen wij een flexibel werkconcept. In het hart van het gebouw vindt de ontmoeting tussen ambtenaren en externen plaats. Wij realiseerden hier een openbaar toegankelijk werklunch-café met uitstekende voorzieningen zoals een goede koffiebar en comfortabele zitplekken waar men graag bijeenkomt voor lunch of (kort) overleg. De toepassing van veel okergeel- en groentinten versterkt de levendige sfeer en door het behouden van de bestaande daklichten versterken we de ruimtelijke en lichte omgeving van deze ruimte.

Grenzend aan dit dynamische hart situeerden wij de vergaderruimtes waar men de keuze heeft uit een diversiteit een overlegplekken. Van grote formele overlegruimtes met hoge en lage zitplekken tot zitjes die geschikt zijn voor klein en informeel overleg. Vanwege de centrale ligging van deze plekken, plaatsten we hier ook de garderobe met kluisjes. Vanuit het centrale gebied waaier je vervolgens uit naar de aangrenzende werkgebieden.

In de luwtes positioneerden wij de werkgebieden waar men in alle rust geconcentreerd kan worden. In lijn met de aard van de werkzaamheden kozen wij in deze gebieden voor de toepassing van een rustig en neutraal kleurenpalet. In de werkbeuken plaatsten we ‘houten huisjes’, zogenaamde concentratiecocons, waar men met kleine groepen kan overleggen. Deze houten huisjes zijn opgebouwd uit de hergebruikte houten latten die uit het plafond gehaald zijn.

Extra aandacht hebben we besteed aan de beplanting in de werkomgeving. De toepassing van veel groen zorgt voor een gezond binnenklimaat en daarnaast heeft uitzicht op groen een bewezen stressverlagend effect. Ook op de wanden versterken we de relatie met de groene omgeving van het gebouw door het gebruik van grafische patronen die zijn geïnspireerd op de nervenpatronen van de verschillende bomen uit de omgeving van het gemeentehuis. De akoestische panelen in lichtgrijze kleur vormen daarnaast een fraai abstract patroon op de wanden en dragen bij aan een aangenaam akoestisch binnenklimaat.

Voor en door de gebruiker

Omdat betrokkenheid van de gebruikers voor ons van groot belang is, komen onze ontwerpen altijd tot stand in nauwe samenwerking met de gebruiker. Voor hen wordt het gebouw tenslotte gerealiseerd. Tijdens diverse werkgroepen hebben wij de verschillende ideeën die er bij onze ambassadeurs leefden opgehaald. Al deze input hebben wij vervolgens vertaald naar een passend ontwerp. Het nieuwe gemeentehuis is als een maatpak dat de trotse gebruikers als gegoten zit.

De ambities van de gemeente Oldebroek gaven ons een mooie kans om een duurzaam en gezond gebouw neer te zetten. We hebben samen met de gemeente gestreefd naar bewustwording bij de werknemers, cliënten en ketenpartners. Zo helpen we elkaar verder naar een gezond leven en een gezondere werk- en leefomgeving.

Fotografie: Joep Jacobs

Vidar: werkomgeving 'met de blik naar buiten'