Loading...

Gemeentehuis Oss

Bewaren

De gemeente Oss wilde het bestaande gemeentehuis moderniseren en uitbreiden omdat de bestaande huisvesting op velerlei aspecten niet meer voldeed. De bestaande publiekshal was te gesloten en paste niet bij het gewenste open dienstverleningsconcept van de gemeente. Verder was er een opwaardering van de bestaande kantoren nodig zodat de werkplekken gingen voldoen aan alle klimatologische en Arbo- technische eisen.

Door het opdikken van het bestaande zuidblok creëerden wij het gevraagde extra kantooroppervlak. Met deze brede kantoormaat ontstond de mogelijkheid een nieuw, open-werkconcept te introduceren.

In de nieuwbouwplannen werd een grotere publiekshal gecombineerd met een bedrijfsverzamelgebouw, er kwam ongeveer 1200 m2 extra kantooroppervlak en een vernieuwing van het raads- en vergadercentrum.

 

Het Gemeentehuis Oss is winnaar van de Vakjuryprijs Mooiste Gebouw van Oss 2006-2012.

 

Fotografie: Norbert van Onna - Interieurfotografie: Yvonne Lukkenaar

Vidar: werkomgeving 'met de blik naar buiten'