Loading...

Herontwikkeling Buitengebied Rosmalen

Bewaren

Aan de randen van het sparrenburg bos is onderzoek gedaan naar de revitalisatie van het complete sparrenburgbos. Het aan elkaar knopen van delen van de Ecologische hoofdstructuur,  het vergroten van landschaps diversiteit en het invullen van de boskamers met groen of bebouwing. Hoe dan ook, het vergroten van de ecologische en recreatieve waarde van het sparrenburgbos was de hoofdvraag.

Het stedenbouwkundig onderzoek naar de invulling van de boskamers met een diversiteit aan bebouwing is een belangrijk deel van het onderzoek om te kijken hoe we de complete revitalisatie van het bos mogelijk kunnen maken.

De locatie vraagt om een bijzondere aanpak en geeft ons een kans om unieke woningen te maken. Woningen die niet persé een privé buitenruimte krijgen. De buitenruimte moet collectief worden gebruikt en is hier in overvloed. Een typologie van het boerenerf zien we in de omgeving van de oudebaan-oost ook vaker terugkomen en zou hier ook dienst kunnen doen. Een aantal volumes die gericht zijn op een collectieve binnenplaats. Deze volumes zijn opgeknipt tot meerdere wooneenheden die allen gericht zijn op elkaar en de openbare groene bosruimte. Door geen echte privé tuinen te maken kan de kwaliteit van het bos worden behouden en uitgebreid.

Symposium herbestemmen van gebouwen in Oss