Loading...

Herontwikkeling locatie Bernhardstraat

Bewaren

’s-Hertogenbosch heeft de unieke kwaliteit dat het een prachtig middeleeuws centrum heeft dat gelegen is op loopafstand van het uitgestrekt natuurgebied Het Bossche Broek. De kortste route vanaf het centrale marktplein naar dit natuurgebied is via de Prins Bernhardstraat naar de Zuidwal, echter wordt deze route op dit moment nauwelijks gebruikt. Niet alleen is de Bernhardstraat één van de belangrijkste toegangswegen tot het centrum, waardoor de kruising tussen Bernhardstaat en Zuidwal een intensief verkeersknooppunt is, ook wordt het gebied nu gedomineerd door verspreid liggende parkeerplaatsen en het grote KPN-complex  met op de begane grond grotendeels gesloten gevels. Daarnaast ontbreekt een prettige ingerichte openbare ruimte hier volledig.

Ontwikkelaar Boelens de Gruyter heeft het KPN-complex  gekocht met het idee om dit stuk stad te herontwikkelen. Een deel van het KPN-complex wordt gesloopt en een deel wordt opnieuw als kantoor ingericht en er worden zo’n 200 wooneenheden aan het gebied toegevoegd  in combinatie met een ondergrondse parkeergarage. Samen met Hubert-Jan Henket, HilberinckBosch Architecten en Houtman en Sander landschapsarchitecten hebben wij in nauwe samenwerking met de stedenbouwkundige afdeling van de gemeente ’s-Hertogenbosch voor dit gebied het stedenbouwkundig plan ontworpen.

 

Met het plan wordt een aantrekkelijk doorwaadbaar gebied toegevoegd aan de Binnenstad van ’s-Hertogenbosch dat nieuwe verbindingen legt tussen de Markt en het Bossche broek en de historische Jorisstraat en Beurdsestraat. De appartementengebouwen zijn georganiseerd om een nieuw binnenplein dat als semi-openbaar terrein landschappelijk wordt ingericht. De straatwanden zijn zodanig gepositioneerd dat de zeer diverse stedelijke kwaliteiten in het gebied worden benadrukt. De Prins Bernhardstraat blijft een belangrijke verkeersader met een breed profiel, terwijl de Mortel juist een smalle steeg blijft waarin je ‘per ongeluk’ het museum en het prachtige Kazernecomplex ontdekt. Aan de zuidkant wordt de onderbroken relatie tussen de Jorisstraat en Beurdsestraat hersteld met bebouwing in een ranke parcellering die zorgvuldig aansluit op de schaal van de historische panden aan deze straten.

We werken op dit moment samen met de eerder genoemde partijen, aangevuld met Bedaux de Brouwer Architecten aan de verdere ontwikkeling van het plan. Wij zijn daarbij als bureau aangesteld om de renovatie en herinrichting van het bestaande historische KPN-kantoor vorm te geven.

De Twee Snoeken ontwerpt de nieuwe huiskamer van Loon op Zand