Loading...

Huis van de gemeente Voorst

Bewaren

De Gemeente Voorst vroeg ons om een aantrekkelijk en uniek gemeentehuis te ontwerpen. Een gebouw dat niet zomaar een willekeurig kantoor, maar écht een Huis van de gemeente is. Het bestaande gebouw is begin jaren ’80 door Broekbakema gerealiseerd en voldoet niet meer aan de huidige duurzaamheids- en comforteisen. Omdat het oude gemeentehuis wel een goede, constructieve structuur heeft, is besloten deze betonnen constructie te handhaven. Verder ishet gebouw helemaal gestript tot het casco en opnieuw opgebouwd.

Bekijk deze video en ontdek hoe het unieke ontwerp tot leven komt en de duurzaamheidsambities van de gemeente vorm krijgen!

Oriëntatie

De gemeente Voorst is gelegen in een prachtig natuurgebied tussen de Veluwe en de IJsselvallei. Het gemeentehuis ligt aan de rand van het dorp Twello, op een landgoed dat aan de zuidwestzijde wordt begrensd door de belangrijke verbindingsweg de H.W. Iordesweg en aan de noordoostzijde prachtig uitkijkt over het buitengebied van Twello. Door het gebouw richting deze zijde te openen, maken we optimaal gebruik van deze oriëntatie. Hierdoor wordt er bovendien nauwelijks last ondervonden van opwarming door zoninstraling. Naar de zuidwestzijde is het gebouw juist wat meer gesloten. De entree, die in het bestaande gebouw wat verscholen lag, heeft een nieuwe positie gekregen. Zo is er een optimale verbinding ontstaan met het centrum van het dorp en het station.

Poëzie van de constructie

De heldere structuur van het bestaande gebouw was een belangrijke aanleiding voor het ontwerp van zowel het interieur als het exterieur. Aan de binnenzijde wordt de betonstructuur van kolommen en balken in het zicht gelaten en tekent het zich af in met name de wat grotere ruimtes. Dankzij het naar voren steken van de stabiliteitsschijven is deze structuur aan de buitenzijde wel goed te herkennen. Deze schrijven zorgen in een consistent ritme voor ordening van de gevel en schaalverkleining van het gebouw.

In het nieuwe ontwerp zijn we gaan voortborduren op de mooie structuur. Om een compacter volume te maken is het voorplein bebouwd met een constructie die precies aansluit op de constructieve lijnen van het oorspronkelijke gebouw. Vanuit de biobased gedachte wordt het gemaakt van gelamineerd hout. Binnenin wordt direct duidelijk welke onderdelen tot de oorspronkelijke constructie behoren en welke nieuw zijn. De bestaande constructie is nog meer dan vroeger in het zicht gebracht en de nieuwe indeling wordt volledig afgestemd op de constructielijnen.

Vervolgens is het gehele gebouw ingepakt met een nieuwe, goed isolerende buitengevel. Hierbij hebben we ervoor gezorgd dat de constructieve structuur ook van buiten afleesbaar blijft. Niet zo letterlijk als in het Broekbakema-ontwerp, waarbij de constructie daadwerkelijk buiten staat, maar subtiel en indirect vormen de lijnen en schijven in de gevel een poëtische manifestatie van de achterliggende constructie.

Nieuwe duurzaamheid

De gemeente Voorst heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid en wil dat het gemeentehuis hier een toonbeeld van wordt. Uiteraard is het gebouw energieneutraal geworden , met zuinige installaties, een goede isolerende schil en zonnepanelen. Maar zijn nóg verder gegaan. Zo hebben we ernaar gestreefd om zoveel mogelijk materialen toe te passen die bij de productie ervan CO2 hebben opgevangen in plaats van hebben uitgestoten; zogenaamde biobased materialen. Daarom is onder andere de nieuwe constructie geheel van hout gemaakt. Voor de gevel is een heel mooi bouwmateriaal gebruikt dat in Nederland nog niet op deze schaal is toegepast: kalkhennep. Dit biobased materiaal heeft verschillende voordelen. De hennep groeit in 90 dagen, neemt dan veel CO2 op en werkt tegelijkertijd als grondverbeteraar op de akker. Het materiaal isoleert erg goed, maar is daarnaast ook dampopen en vochtregulerend. Dit heeft een nivellerend effect op de binnentemperatuur, waardoor erin het gebouw minder verwarmd en gekoeld hoeft te worden. Dit materiaal zorgt dus voor een aangenaam en gezond binnenklimaat.

Total Engineering

De gemeente Voorst heeft ons het vertrouwen gegeven om de ontwerpopgave volledig op ons te nemen, een zogenaamde ‘total engineering-opgave’. De Twee Snoeken verzorgt het exterieur- en interieurontwerp, het projectmanagement en de technische uitwerking. Daarnaast vallen alle andere adviseurs onder onze verantwoordelijkheid en worden zij door ons aangestuurd. Wij kijken niet alleen naar de gebouwelijke opgave, maar adviseren en begeleiden de gemeente ook in het vernieuwen van hun werk- en dienstverleningsconcept.

Vlieg mee over De Veiling