Loading...

Huis van de gemeente Voorst

Bewaren

De Gemeente Voorst vroeg ons om een aantrekkelijk en uniek gebouw te maken dat niet zomaar een willekeurig kantoor is, maar echt het gemeentehuis van Voorst. Het bestaande gemeentehuis dat begin jaren ’80 door Broekbakema is gerealiseerd voldoet niet meer aan de huidige duurzaamheid- en comforteisen en moet daarom vernieuwd worden. Omdat het gebouw wel een hele goede en heldere constructieve structuur heeft van beton, is besloten deze te handhaven. Verder wordt het gebouw helemaal gestript tot op dit casco en opnieuw opgebouwd.

 

Oriëntatie

De gemeente Voorst is gelegen in een prachtig natuurgebied tussen de Veluwe en de Ijsselvallei. Aan de rand van het dorp Twello ligt het gemeentehuis op een landgoed dat aan de zuidwest zijde wordt begrensd door de belangrijke verbindingsweg de H.W. Iordesweg en aan de noord-oost zijde prachtig uitkijkt over het landschappelijke buitengebied van Twello. We hebben met het ontwerp optimaal gebruik gemaakt van deze oriëntatie, door het gebouw te openen naar de landschapszijde, waar we ook nauwelijks last hebben van opwarming door zoninstraling en juist wat geslotener te maken aan de zuidwest zijde. De entree, die in bestaande gebouw wat verscholen lag, hebben we een nieuwe positie gegeven aan de zijde van het dorp, zodat er weer een optimale verbinding wordt gemaakt met het centrum van het dorp en het station.

Poëzie van de constructie

De heldere structuur van het bestaande gebouw is destijds door Broekbakema gebruik als belangrijke aanleiding voor het ontwerp van zowel het interieur als het exterieur. Aan de binnenzijde is de betonstructuur van kolommen en balken in het zicht gelaten en tekent zich af in met name de wat grotere ruimtes. Door de opdeling in vele kleine kamers, is de helderheid van die structuur echter niet afleesbaar. Aan de buitenzijde is  deze wel goed herkenbaar door het prominent naar voren steken van de stabiliteitsschijven die in een consistent ritme zorgen voor ordening van de gevel en een schaalverkleining van het gebouw.

In het nieuwe ontwerp zijn wij voort gaan borduren op deze mooie structuur. Het voorplein dat wordt bebouwd om een compacter volume te maken, krijgt een constructie die precies aansluit op de constructieve lijnen van het oorspronkelijke gebouw, maar is vanuit de biobased gedachte gemaakt van hout. Hiermee wordt tevens van binnen direct duidelijk welke onderdelen tot de oorspronkelijke constructie behoren en welke nieuw zijn.  De bestaande constructie wordt nog meer dan vroeger in het zicht gebracht en de nieuwe indeling wordt volledig afgestemd op deze constructielijnen.

Vervolgens hebben we het gehele gebouw ingepakt met een nieuwe, goed isolerende buitengevel, maar daarbij hebben we er wel voor gezorgd dat de constructieve structuur ook van buiten afleesbaar blijft. Niet zo letterlijk als in het Broekbakema-ontwerp waarbij de constructie daadwerkelijk buiten staat, maar subtiel en indirect vormen de lijnen en schijven in de gevel een poëtische manifestatie van de achterliggende constructie.

 

Nieuwe duurzaamheid

De gemeente Voorst heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid.  Ze wilde dan ook dat het gemeentehuis een toonbeeld van duurzaamheid was. Uiteraard gaan we het nieuwe gemeentehuis energieneutraal maken, met zuinige installaties een goede isolerende schil, warmtebron en zonnepanelen, maar we zijn hier wat verder gegaan. Zo hebben we ook zoveel mogelijk getracht om materialen toe te passen die bij de productie ervan CO-2 hebben opgevangen in plaats van uitgestoten, zogenaamde biobased materialen. Daarom is o.a. de nieuwe constructie geheel van hout gemaakt.  Voor de gevel zijn we aan het onderzoeken of we heel mooi bouwmateriaal toe kunnen passen dat op deze schaal nog nooit is toegepast in Nederland, namelijk kalkhennep. Dit materiaal is niet alleen biobased, de hennep groeit in 90 dagen, neemt dan veel CO-2 op en werkt tegelijkertijd als grondverbeteraar op de akker, isoleert erg goed, maar is daarnaast ook dampopen en vochtregulerend. Dit heeft een nivellerend effect op de binnentemperatuur, waardoor je minder hoeft te verwarmen en koelen in het gebouw en zorgt daarnaast voor een zeer aangenaam en gezond binnenklimaat.

Total Engineering

De gemeente heeft ons het vertrouwen gegeven om deze ontwerpopgave in zijn volledigheid bij ons neer te leggen, een zogenaamde ‘total engineering-opgave’, waarbij wij als Snoeken het ontwerp en het interieurontwerp maken, het projectmanagement verzorgen en ook de technische uitwerking verzorgen. Daarnaast vallen alle andere adviseurs ook onder onze verantwoordelijkheid en worden door ons aangestuurd. Hierbij wordt niet alleen naar de gebouwelijke opgave gekeken, maar adviseren en begeleiden we de gemeente ook in het vernieuwen van hun werk- en dienstverleningsconcept.

Nieuwe inrichting voor gebied rondom Gerardkerk in Gemert