Loading...

Kantoor Berghege Oss

Bewaren

Een bouwbedrijf in een klooster

Bouwbedrijf Berghege is gevestigd in een monumentaal kantoorpand aan de Begijnenstraat in Oss. Het oorspronkelijke St. Nicolaasinstituut was gebouwd als Fraterhuis aan het einde van de 19e eeuw en was in de jaren ’50 van de 20e eeuw flink uitgebreid met o.a. een nieuwe kapel in het hart van het complex. Deze zeer ongebruikelijke huisvesting voor een aannemer is te verklaren vanuit verregaande historische banden tussen het Instituut en het bouwbedrijf. De Uitbreiding in de jaren ’50 is al uitgevoerd door het bouwbedrijf, dat destijds in dezelfde straat was gevestigd, evenals een aantal kleine verbouwingen aan het pand daaraan voorafgaand. Maar daarnaast hebben zowel de huidige directeur van het bouwbedrijf, Henk Berghege, als zijn vader en voorganger Jan, zelf katholiek onderwijs genoten op het instituut.

Eind jaren ’80 van de vorige eeuw is het pand verbouwd tot kantoor en in gebruik genomen door het bouwbedrijf.  35 Jaar later is het bedrijf flink gegroeid en het pand voldoet niet meer aan de huidige duurzaamheids- en comfort-eisen ook begint het monument al tekenen van verval te vertonen. Berghege besluit, uit liefde voor het pand, om het monument grondig te renoveren en een nieuw leven te geven en wij als Snoeken worden gevraagd om hiervoor het ontwerp te maken.  

Herkenbaarheid en continuïteit

Aan het monument zijn duidelijk de twee belangrijkste bouwfasen van het complex af te lezen. Het Neo-Gotische zuidelijke deel aan de Begijnenstraat en aan de noordzijde het in de jaren ’50 door J.A. De Reus ontworpen deel in Bossche Schoolstijl. Dit zijn twee duidelijk van elkaar verschillende bouwstijlen die direct aan de buitenzijde afleesbaar zijn. Zowel het materiaalgebruik is afwijkend, het jaren ’50 deel is in een grove gelige dikformaat steen opgetrokken, terwijl het oorspronkelijke monument is zijn geheel is gekeimd in een lichtgrijze kleur, als ook de gevelcomposities. De manier waarop deze twee zijn samengebracht  geeft echter op een bewonderenswaardige manier een prachtige eenheid aan het complex.

Toen wij werden gevraagd om het ontwerp te maken voor de grondige renovatie van het gehele pand hebben we getracht om een logische volgende stap te zetten in de ontwikkeling van het complex.  We hebben er daarom bewust voor gekozen om alle delen die nieuw werden aangebouwd op een herkenbare eigentijdse manier vorm te geven.  De nieuwe kloostergang aan de patio en de glazen uitbreidingen aan de achtergevel en de linker zijgevel, zijn daarom allemaal op een eenduidige manier opgetrokken uit ranke brons geanodiseerde aluminium vliesgevels. De eenheid tussen de drie bouwstijlen is daarbij gezocht in de vormgeving, de ritmes en de zorgvuldige detaillering. Samen met Berghege en haar onderaannemers hebben we consciëntieus gewerkt aan een verfijnde vormgeving van de nieuwe gevels.

Hetzelfde geldt voor de restauratie en renovatie van de bestaande bouwdelen. Zo is het volledige dak van de 19e eeuwse vleugels bekleed met nieuwe leien en zijn er nieuwe dakkapellen en ornamenten aangebracht, gereconstrueerd op basis van oude foto’s uit de bouwhistorisch onderzoek van BAAC. Tevens is de raamverdeling en detaillering van de originele gevelkozijnen, die in de loopt der tijd vervangen waren, weer teruggebracht in nieuwe houten kozijnen. Omdat het later aangebrachte schilderwerk op het metselwerk van het oude monument helaas niet verwijderd kon worden zonder de stenen te veel te beschadigen is het opnieuw geschilderd. Echter daar waar de oorspronkelijke rijke detaillering van met name de voorgevel in zijn geheel achter een monotome verflaag was verdwenen hebben we er nu bewust voor gekozen om met 3 verschillende kleuren deze rijkheid juist weer te laten zien.

Wandelen door de historie

Ook in het interieur wilden we dat je ervaart dat je niet in een standaard kantoorgebouw werkt, maar in een bijzonder pand waarvan je de historie daadwerkelijk kunt voelen.  Ook hier zijn oorspronkelijke details zorgvuldig hersteld en op sommige plekken weer opnieuw zichtbaar gemaakt en vervolgens gecombineerd met eigentijdse interieurelementen en moderne voorzieningen zodat een wandeling door het gebouw een tijdreis wordt door de gelaagdheid van de rijke geschiedenis van dit prachtige pand.

GGD Gelderland-Zuid