Loading...

Mulders Elektro 's-Hertogenbosch

Bewaren

Herbestemming van gebouwen heeft aan belang gewonnen sinds duurzaam bouwen bovenaan de architectuuragenda staat. Werden oude gebouwen vroeger al snel gesloopt als ze niet meer voldeden, dan is er tegenwoordig meer oog voor hergebruik om spaarzaam om te springen met grondstoffen en daardoor het milieu minder te belasten. Aanvankelijk was het ook de bedoeling om dit bedrijfspand uit de jaren ’50, dat als opslagruimte van een meubelbedrijf werd gebruikt, te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Na gesprekken met de opdrachtgever en nadere inspectie van het gebouw, is hiervan afgezien. Het bleek met een aanpassing van de bestaande bebouwing goed mogelijk de wensen van de opdrachtgever te realiseren.

Er werd besloten om van het pand een bedrijfsverzamelgebouw te maken, waarin naast de elektrotechnische onderneming van de opdrachtgever plaats was voor nog twee bedrijven. In de tweelaagse bebouwing kwamen de kantoren, in het lage gedeelte kwamen de vergaderruimtes en een verkoopcenter. Deze opzet stelde eisen aan de architectonische verschijning van het gebouw. Aan de voorzijde moest duidelijk worden gemaakt dat er drie verschillende bedrijven in het gebouw zijn gehuisvest. Dit niet alleen door de reclame-uiting aan de buitenkant maar ook bij de entree.

Door de gekozen opzet werd ook aan de toetreding van licht nieuwe eisen gesteld. Omdat de ruimtes in het lage gedeelte dieper in het volume komen te liggen, is de lichtkwaliteit kritischer geworden. Voor het probleem van de daglichttoetreding werd een duurzame oplossing gevonden door de toepassing van zaagtanddaken. Deze iconische typologie verwijst nadrukkelijk naar het overwegend industriële karakter van de Rietveldenweg. De daklichten zijn driehoekige, zinken elementen op het dak. In de entree van het elektrotechnische bedrijf vormt de driehoek samen met de schoorsteen een aangeschakelde beweging uitgevoerd in zink. De keuze voor de toepassing van zink en aluminium is ingegeven door duurzaamheidsoverwegingen.

 

Fotografie: Norbert van Onna

Symposium herbestemmen van gebouwen in Oss