Loading...

Overbetuwe, Gemeentehuis

Bewaren

Voor de gemeente Overbetuwe realiseerden wij een aantrekkelijk, gastvrij en duurzaam gemeentehuis voor alle inwoners en ambtenaren. Een mooie uitdaging, die vroeg om een totaalvisie, gefundeerd in een helder concept.

Na een uitgebreide analyse van het bestaande gebouw, ontwierpen wij een nieuwbouw dat het dynamische hart van het gemeentehuis vormt. Een nieuw ensemble, dat de bestaande bouwdelen (de kantoorvleugels, de bestuursvilla en de nieuwe publiekshal met daarboven de raadzaal) op een ruimtelijke manier met elkaar verbindt. Deze ruimtelijkheid versterkten wij door op de verdieping een nieuw vloerveld te realiseren, waarbij we de spreek- en vergaderruimtes op de begane grond plaatsten en op de verdieping een werk-lunchcafé met aanlandplekken. Door deze ingreep ontstond een prachtig hoog atrium in het hart van het gemeentehuis, met veel natuurlijke lichtinval.

Ruimtelijk en gastvrij

Een gastvrij gemeentehuis betekent een toegankelijk gemeentehuis. Door de introductie van een hellingbaan verbonden we het niveau van het dorpsplein met het niveau van de bestaande bouw, zodat ook mensen met een fysieke beperking op een toegankelijke manier het gebouw kunnen betreden. Bijkomend voordeel hiervan was dat we geen nieuwe lift hoefden te introduceren, omdat de hellingbaan en lift vloeiend op elkaar aansloten.

Doordat we het publieksdomein over meerdere verdiepingen verspreidden, ontstaat een ruimtelijke hal met een open structuur. Op het niveau van het dorpsplein is deze plek meer dynamisch en met name gericht op ontvangen, ontmoeten en kortdurende dienstverlening. Het gedeelte na de hellingbaan is rustiger en vooral ingericht met vergader- en spreekkamerruimtes. Doordat deze plekken zich op de grens van het publieksgedeelte en het werknemersgedeelte bevinden, is optimaal gebruik van deze ruimten mogelijk.

Voor elk gebruik een geschikte ruimte

Bij binnenkomst betreedt de bezoeker een ruimtelijke hal. Een gemoedelijke ontmoetingsplek, vergelijkbaar met de sfeer van een marktplein: dynamisch, open, licht en levendig. Door een heldere positionering van de verschillende functies, weet de bezoeker direct de weg te vinden naar de juiste plek. Via een uitnodigende receptie wordt de bezoeker verder het gebouw in geleid. Passend bij de dynamiek van de hal is het publieksdomein niet star opgebouwd. Integendeel, we creëerden juist een diversiteit aan spreekplekken, variërend van de snelservice balie en open informele overlegplekken bij de entree tot afgeschermde spreekruimtes voor privacygevoelig overleg. Korte of lange besprekingen, wel of geen behoefte aan privacy, informeel of juist meer zakelijk: voor elk soort overleg is er nu een geschikte ruimte.

Vanzelfsprekend hielden wij in ons ontwerp rekening met Activiteit Gerelateerd Werken (AGW). Dit is het concept waarbij werknemers niet langer een vaste werkplek hebben, maar gebruikmaken van een werkplek die aansluit bij de werkzaamheden die zij op dat moment willen uitvoeren. Van het nieuwe vloerveld op de verdieping maakten wij een werk-lunchcafé met aanlandplekken, die zich nabij de hoofdtrap bevindt en in open verbinding staat met het atrium. Hoe verder van het atrium verwijderd, hoe rustiger de werkomgeving wordt. Waarbij we de stilteruimtes, waar in alle rust geconcentreerd gewerkt kan worden, zoveel mogelijk in de periferie plaatsten.

Het kleurgebruik in de ruimtes stemden we af op de verschillende gebruiksfuncties. Daar waar dynamiek heerst is voor meer felle kleuren gekozen, terwijl in luwtes rustige en natuurlijke kleuren meer passend zijn. Om binnen en buiten nog meer te verbinden, lieten we ons bij de materiaalkeuze inspireren door de context waarin het gemeentehuis zich bevindt. De verschillende structuren van het landschap van de gemeente Overbetuwe vormden het uitgangspunt voor de verschillende materialen die wij gebruikten in het interieur van het gemeentehuis.

Architectuur

Bij al onze ontwerpen vinden wij het belangrijk om ons te verhouden tot de architectuurhistorie van een gebouw. Bouwwijze en materialen hebben immers een monumentale en historische waarde omdat de geschiedenis en ontwikkeling van het gebouw afleesbaar zijn. Het gemeentehuis Overbetuwe vormt hierop geen uitzondering. Op de plek van de nieuwbouw stond in het verleden het prachtige monumentale postkantoor dat in de vorige eeuw is gesloopt om plaats te maken voor een voorplein bij het gemeentehuis. In ons ontwerp laten wij deze geschiedenis terugkomen doordat wij bij de uitbreiding van het gemeentehuis kozen voor een modern, eigentijds baksteenvolume dat duidelijk is geïnspireerd op dit oude postkantoor. De grote natuurstenen brievenbus die nog bewaard was gebleven van het postkantoor, hebben we hergebruikt in ons ontwerp. Op deze manier creëerden we een eigentijdse en uitnodigende nieuwbouw voor het gemeentehuis Overbetuwe, met respect voor de context van het gebouw en de plek waar het zich bevindt.

De opbouw van de nieuwe gevel herinnert ook aan de gevelopbouw van het oude postkantoor. De gevel heeft een fijnmazige geleding en een grote mate van transparantie. Omdat het de noordgevel betreft, is dit vanuit duurzaamheidsoverwegingen ook verantwoord. Doordat we de entree pui diagonaal laten weglopen in het verlengde van het tussenlid, maakt de entree een gastvrije ‘geste’ richting het dorpsplein.

Er ontstaat een spel in plasticiteit doordat we de raadzaal, die op de verdieping ligt, een andere neggediepte gaven ten opzichte van de begane grond. Op deze manier creëren we vanuit verschillende perspectieven steeds een nieuw en boeiend zicht op de gevel. Doordat de gevel gelezen kan worden als een stapeling van colonnades, krijgt deze een klassiek-moderne, tijdloze uitstraling. De kozijnen zijn fraai slank geprofileerd, gemaakt van aluminium in een bronsachtige anodiseerkleur. De entree positioneerden we bewust aan de zijkant van de metselwerkgevel. Op deze manier is deze gesitueerd in het nieuwe hart van het gemeentehuis, bestaande uit het ensemble van zowel de nieuwbouw als het bestaande gebouw.

Vidar: werkomgeving 'met de blik naar buiten'