Loading...

Overbetuwe, Gemeentehuis

Bewaren

De opgave voor de verbouwing van het Gemeentehuis in Overbetuwe vraagt om een totaalvisie, gefundeerd in een helder concept. Om tot dit concept te komen, hebben we een analyse van het bestaande gebouwcomplex gemaakt, en zijn al ontwerpend tot een concept gekomen, waarbij een nieuw ensemble ontstaat. Hierbij bestaat de essentie uit het creëren van een nieuw hart, dat de verschillende gebouwdelen (de kantoorvleugels, de bestuursvilla en de nieuwe publiekshal met daarboven de Raadzaal) op een ruimtelijke en logistiek logische wijze met elkaar verbindt.

Om dit hart te kunnen maken, stellen wij voor om op een strategische plek een nieuw vloerveld toe te voegen, waaronder op de begane grond spreek- en vergaderruimten worden opgenomen, en op de verdieping een aanlandgebied. Met deze ingreep creëren we tevens een prachtig hoog atrium, waar voldoende daglicht binnenvalt zodat ook daaraan gewerkt kan worden. Tegelijkertijd kan deze vloer worden toegevoegd, zonder dat dit vervelende implicaties heeft voor de werkzaamheden voor de bovenste verdieping, die momenteel in voorbereiding zijn.

Omdat wij integrale toegankelijkheid een van de sleutelbegrippen vinden bij deze opgave, introduceren wij een hellingbaan, die het niveau van het dorpsplein verbindt met het niveau van de bestaande bouw. Bijkomend voordeel is dat we de bestaande lift kunnen inzetten, en geen nieuwe lift hoeven te creëren, omdat hellingbaan en lift logistiek gezien vloeiend op elkaar aansluiten.

Door het publieksdomein over het hoogteverschil heen door te zetten, ontstaat een vanzelfsprekende ruimtelijke opzet, waarbij de meer open structuur van de hal op het dorpspleinniveau vooral gericht is op ontvangen, ontmoeten en kortdurige dienstverlening, terwijl het gedeelte na de hellingbaan met name het vergader- en spreekkamergebied ontsluit. Doordat deze ruimten zich op de grens vinden van het publieksgedeelte en het werknemersgedeelte, is optimaal gebruik van deze ruimten mogelijk. De bezoeker die naar binnen wandelt komt in een ruime openbare ruimte, die de sfeer ademt van een marktplein: een open, lichte ruimte die levendig en dynamisch is. Een gezellige, gemoedelijke ontmoetingsplek, waaraan de verschillende functies op overzichtelijke wijze zijn gesitueerd, zodat bezoekers meteen zien waar ze naartoe moeten.

Via een publieksvriendelijke receptie wordt de bezoeker verder geleid. Passend bij de dynamiek van de hal is het publieksdomein niet star opgebouwd. Het heeft juist een diversiteit aan spreekplekken, variërend van de quickservice balie bij de entree en informele overlegplekken, tot en met gesloten spreekruimten voor privacygevoelige contacten. Zo is er altijd een geschikte ruimte voor een kort of lang overleg, met meer of minder privacy, huiselijk dan wel zakelijker van karakter.

Ook de implementatie van het Activiteit Gerelateerd Werken (AGW) vindt op vanzelfsprekende wijze plaats in ons totaalconcept. De nieuw toegevoegde vloer op de eerste verdieping vormt het aanlandgebied voor de daar gelegen werkvloeren. Dit aanlandgebied bevindt zich nabij de hoofdtrap en staat in open verbinding met het atrium.  Hoe verder verwijderd van het atrium, hoe geconcentreerder de werkomgeving. Zoveel mogelijk in de periferie van de kantoorvloeren situeren we stiltegebieden, waar geconcentreerd gewerkt kan worden.

De gevel zelf heeft een fijnmazige geleding en een grote mate van transparantie. Omdat het de noordgevel betreft, is dit vanuit duurzaamheidsoverwegingen ook zonder meer verantwoord. Door de entreepui diagonaal te laten weglopen in het verlengde van het tussenlid, maakt de entree als het ware een ‘geste’ richting het dorpsplein. De penanten van de gevel zijn van metselwerk, en door de Raadzaal op de verdieping een andere neggediepte te geven dan de begane grondgevel, ontstaat een spel in plasticiteit, en geeft de gevel vanaf verschillende gezichtshoeken steeds een ander, boeiend beeld. 

Doordat de gevel gelezen kan worden als een stapeling van colonnades, krijgt deze een klassiek-moderne, tijdloze uitstraling. De kozijnen zijn van slank geprofileerd aluminium in een bronsachtige anodiseerkleur. De entree leggen we bewust niet in het hart van de metselwerk gevel, maar aan de zijkant, zodat deze compositorisch gezien in het hart van het totale ensemble van bestaand en nieuwbouw gesitueerd is.

De Office, thuiswedstrijd voor De Twee Snoeken