Loading...

Rucphen, Dienstverleningscentrum

Bewaren

Er is gezocht naar een architectuur die aansluit op de locatie en die recht doet aan de functies die in het gebouw zijn ondergebracht. Het complex staat op de overgang tussen een landelijke gebied en een nieuw ontwikkeld bedrijventerrein. Een van de eerste, belangrijke ontwerpbeslissingen was om het grootste gedeelte van de noodzakelijke parkeerruimte half verdiept onder het gebouw te plaatsen, waardoor het terrein grotendeels vrij kon blijven van 'blik'.

Aan de noordzijde grenst het complex aan een wijds, groen gebied, een omgeving waarin hier en daar grote boerderijen met grote kapconstructie liggen. Deze grote kappen zijn als ontwerpthema gebruikt voor de grote, centrale ontmoetingshal. Hiermee is het gemeentehuis verankerd in de lokale identiteit. Ook aan de binnenzijde van de hal is deze kapvorm duidelijk zichtbaar gemaakt. De ruimte heeft een totaal transparante noordgevel, waardoor een optimale relatie tussen ontmoetingshal en het landschap wordt gerealiseerd. De grote kap is afgedekt met een groen sedumdak.

De puien in de voorgevel en de binnenzijde van dit dak zijn van blank hout waardoor een prettige, warme sfeer ontstaat. Om het uitnodigende karakter vanuit de noordzijde extra te benadrukken zijn door de verschuivingen in het kantoorblok een tweetal patio’s ontwikkeld. Hierdoor kan het daglicht tot diep in het centrale deel doordringen en zodoende als extra trekker werken. Om het ontmoetingsgedeelte extra kracht te geven is voor het kantoorgedeelte bewust gekozen voor een nagenoeg zwarte baksteen. Ook de verticale lichtstroken zijn voorzien van donkere kozijnen.

Het kantoorgedeelte is veel strakker van opzet en is afgedekt met vijf flauw hellende daken, die symbolisch een verwijzing vormen naar de vijf kernen waaruit de gemeente bestaat. Door verschuivingen in de plattegrond van dit gedeelte van het complex, worden deze vijf kernen extra benadrukt. Het kantoorgedeelte kenmerkt zich door zijn meer gesloten gevelopbouw. Smalle, verticale stroken voorzien dit gedeelte van het minimaal noodzakelijke daglicht. Hierdoor vormt het kantorenblok als het ware een achtergrond voor de uitnodigende publiekshal.

Naast de architectuur hebben wij tevens het interieur van het gebouw ontworpen. Belangrijk hierbij was om de verschillende afdelingen een eigen identiteit te geven. Er is gezocht naar lokale thema’s waarin mensen zich kunnen herkennen. Om de ontwerpideeën vervolgens te toetsen zijn gesprekken gevoerd met diverse groepen gebruikers. In deze brainstormsessies is, met behulp van moodboards een keuze gemaakt in thematiek, kleur en materiaalgebruik. Ook de grafische uitwerking van onderdelen van het interieurontwerp zijn door ons ontworpen.

Meerdere gebruiksfuncties

Het gebouw heeft diverse gebruiksfuncties: het dienstverleningscentrum Rucphen omvat allereerst het gemeentehuis van Rucphen (ontvangsthal van 2000 m2 en kantoren van 4000 m2). In de ontvangsthal zijn tevens werkruimten ondergebracht van een woningbouwvereniging en de Stichting Vluchteling. Verder is hier een politiepost ondergebracht. Daarnaast bevat het gebouw een bibliotheek (500 m2), een gemeentearchief en een parkeergarage. De grote, centrale ontmoetingshal vormt het ontmoetingsplein voor al deze functies. De ontmoetingshal vormt het bruisende hart van het complex. Alle belangrijke functies grenzen rechtstreeks aan de hal. Zo zijn er een grote multifunctionele ruimte en de multifunctioneel inzetbare raadzaal gepositioneerd. De raadzaal wordt tevens gebruikt als trouwzaal. Hieraan grenst de burgerzaal, die middels een schuifwand kan worden afgesloten van de raadzaal. Bij grote bijeenkomsten kan van de raadzaal en de burgerzaal een grote ontvangstruimte worden gemaakt. Door het toepassen van verschuifbare wanden, tussen de diverse grote vergaderzalen, kunnen deze ruimten ook afzonderlijk van elkaar worden gebruikt.

Logistieke stromen

Door de keuze om de parkeerruimte voor het personeel onder het gebouw te plaatsen en voor de bezoekers achter het gebouw te projecteren, zou een complexe logistieke knoop hebben kunnen ontstaan. Bijzonder was bovendien dat bij de hoofdentree aan de voorzijde ook de mogelijkheid moest bestaan om ook van hieruit bijvoorbeeld als bruidspaar het gebouw te kunnen benaderen. 

Door een heldere structuur te ontwikkelen zijn de diverse verkeersstromen op eenvoudige wijze opgelost. Ten behoeve van de publieke ontsluiting is gekozen voor een noord- en zuid-entree, die middels een heldere enkelvoudige loopbaan aan elkaar zijn gekoppeld. Komende vanuit de hoofdentree (noordentree), heeft de bezoeker onmiddellijk overzicht over het totaal. 

 

Fotografie: Norbert van Onna

Vidar: werkomgeving 'met de blik naar buiten'