Loading...

's-Hertogenbosch, Hager

Bewaren

Hager wil een nieuw hoofdkantoor realiseren op bedrijvenpark De Brand in ’s-Hertogenbosch. In het gebouw komen kantoren, bedrijfsruimten en een experience center. Relaties kunnen daar de nieuwste systemen en producten op het gebied van elektrische installatietechniek bekijken en ermee experimenteren in workshops en trainingen.

In eerste instantie zou hiervoor een eenvoudige bedrijfshal gerealiseerd moeten worden, in combinatie met een representatief gedeelte met klantruimten en kantoren. Deze veelvoorkomende typologie van een stalen hal met een bakstenen kantoor ervoor, levert echter zelden een aantrekkelijk resultaat op. Daarom willen wij, binnen het relatief bescheiden budget, toch een elegant gebouw met een eenduidige uitstraling creëren.

Het ontwerp

Ons uitgangspunt was het ontwerpen van een compact gebouw met een zo eenvoudig en helder mogelijke structuur. De kavel met bijbehorend bouwvlak heeft een driehoekige structuur, vandaar dat ook het gebouw een driehoeksvorm heeft gekregen.

De wens van Hager was dat op de begane grond zowel de klantruimten als de bedrijfsruimten voor laden en lossen zouden komen. Aangezien de ruimte daarvoor te beperkt was hebben we de volgende oplossing bedacht. Bezoekers komen binnen op maaiveldniveau en vervolgens leiden we ze via een grote tribunetrap naar de eerste verdieping. De foyerruimte op de eerste verdieping vormt samen met de tribune een ontvangst- en verblijfsgebied, waar Hager grote groepen bezoekers kan ontvangen, en waar medewerkers kunnen lunchen met uitzicht op het mooie groen aan de oostzijde van het gebouw.

De grote hoeveelheid bedrijfsruimten die op de begane grond liggen behoeven geen daglicht. Maar we willen het gebouw geen onaantrekkelijke gesloten plint geven. Om het gebouw heen leggen we daarom een groot talud, zodat het gebouw gedeeltelijk op een groene heuvel lijkt te staan. We gebruiken hiervoor de grond uit de bouwput en uit de wadi waarin we regenwater op eigen terrein kunnen lozen. Hierdoor realiseren we een gesloten grondbalans en hoeft er geen grond van of naar het perceel vervoerd te worden.

Indeling

Bij het indelen van het gebouw zijn we gestart met het ontwerpen van een eenvoudige heldere structuur die op alle verdiepingen gelijk is. In de gebouwkern bevinden zich het wokkeltrappenhuis, de lift en sanitaire voorzieningen met daarbij op iedere verdieping een centraal verblijfsgebied en een driehoekige vide. Om dit gebied heen ligt in driehoeksvorm de gangzone van 1800 mm breed. Deze voorziet in de logistieke stromen voor mensen en voor de hoofdstructuur van de installaties. In de buitenste schil van 5400 mm, liggen alle werkplekken mooi aan de gevel. Door deze heldere structuur hebben we een eenvoudig en snel te bouwen constructie kunnen realiseren en een eenduidige gebouwinstallatie met een minimale hoeveelheid bochten en knopen.

Ook de compositie van de buitengevel is vooral vanuit rationaliteit en bouwbaarheid bedacht. De grote repetitie van ramen is zo gepositioneerd dat penanten altijd boven elkaar liggen, er vanuit het oogpunt van flexibiliteit altijd binnenwanden geplaatst kunnen worden op een stramien van 1800 mm, en ze altijd op hetzelfde punt in het Noorse kettingverband van het metselwerk passen, zodat de overgang van gevel naar negge overal hetzelfde is. De borstweringshoogte is afgestemd op doorvalveiligheid en de hoogte van het kozijn is zodanig dat er altijd een betonlatei in het binnenblad past tussen het kozijn en de kanaalplaatvloer. Door op deze manier vanuit structuur, bouwbaarheid en eenduidigheid te ontwerpen hebben we met een beperkt budget toch een bijzonder gebouw kunnen realiseren voor Hager.

Een unieke gevel van kalkhennep