Loading...

’s-Hertogenbosch, Herman Broerenschool

Bewaren

De Herman Broerenschool bestaat uit verschillende paviljoens te midden van een bosachtige omgeving. Deze ‘campusopzet’ past niet alleen bij het landschap, maar ook bij het karakter van de brede school, die bestaat uit verschillende scholen voor speciaal onderwijs. De diverse, vrijstaande paviljoens hebben elk hun eigen voordeur. De ronde gevellijnen van de verschillende paviljoens zorgen voor een geborgen sfeer binnen én buiten, op de plekken tussen het hoofdvolume en de paviljoens. Hier liggen aan beide uiteinden van het hoofdgebouw besloten speelplaatsen, waar de kinderen ongestoord en veilig (onder toezicht) kunnen vertoeven

De Herman Broerenschool is een speciaal onderwijs school die bestaat uit Speciale Zorg en Praktijkklassen (SZP) en Leer Midden Bouw (LMB). De school heeft een zeer gedifferentieerde groep leerlingen. De groep varieert in leeftijd, problematiek, niveau en in specifieke hulpvragen. Daarnaast heeft de school meer dan 180 medewerkers, waaronder leerkrachten, orthopedagogen, psychologen, schoolmaatschappelijk werkers, logopedisten, fysiotherapeuten en speltherapeuten, allen met hun eigen wensen en aandachtspunten.

Zowel SZP als LMB hebben een eigen onderwijsconcept en een eigen ruimtevraag. Deze ruimtevraag is zeer uiteenlopend, van naar binnen gericht op een binnenpatio tot naar buiten gericht op de speelpleinen. De uitdaging van deze opdracht was dan ook om de diverse programma's, functies en wensen met elkaar in één gebouw te verenigen. Flexibel ruimtegebruik bood hier een welkome oplossing.

Bij deze twee onderwijsvormen spelen organisatie en orde een belangrijke rol. Een goede structuur is voor deze kinderen van essentieel belang. Die structuur is in de ordening van de gebouwen aangebracht. Dwars door het terrein loopt een slingerende hoofdmassa die het gebied in tweeën deelt. Er ontstaan daardoor twee duidelijke pleinen, waaraan de paviljoenachtige gebouwen zijn geplaatst. Zij zijn middels een slingerende daklijst aan elkaar gekoppeld. Door deze opzet ontstaan overwegend ronde vormen, die vriendelijk ogen, maar die de ruimten niettemin duidelijk inkaderen. De schoolpleinen kunnen hierdoor ook benut worden voor educatieve doeleinden. Zo zijn er fietspaden/‘autobanen’ op het speelterrein voor verkeerslessen en zijn praktijktuintjes aangelegd t.b.v. van lessen land- en tuinbouw.

Het complex krijgt, behalve door zijn vorm, ook samenhang door het eenduidig materiaalgebruik, voornamelijk hout en metselwerk. De materialen steken duidelijk af tegen de lommerrijke omgeving, wat de duidelijke ordening van het gebouw verder versterkt.

In overleg met opdrachtgevers en adviseurs is geprobeerd om maximale functionaliteit te bereiken met een beperkt budget. Binnen dit kader stond het welzijn van de gebruikers centraal. Het gebruik van de slingerende bebouwing op het midden van het terrein draagt bij aan een goede functionaliteit. In eerste instantie zorgt de slinger ervoor dat het uitgestrekte programma op het terrein kan worden ondergebracht. Met een rechte staaf was dat onmogelijk geweest. Daarnaast zorgt de plaatsing ervoor dat er een goed overzicht op het speelterrein ontstaat en dat de toegankelijkheid van de functies gelijkwaardig is. Vanuit beide scholen is het hoofdgebouw even goed te bereiken. Op deze wijze is getracht om het totaalprogramma, de verschillende gebruikers en alle functionele diversiteit onder te brengen in een heldere ruimtelijke oplossing die mensvriendelijk oogt en werkt.

De oorspronkelijke bomen zijn leidend geweest voor de ordening van geclusterde bebouwing. Alle gebouwen zijn opgetrokken uit onderhoudsarme en duurzame materialen, sommige hebben een lange levensduur en andere zijn C2C te recyclen. Alle daken in het plan zijn voorzien van een groen dak.

De kleurrijke gevels, die tussen de horizontale vloeren zijn opgespannen zijn het resultaat van kleurensessies, gehouden met het personeel. Op deze wijze is het personeel erin geslaagd om de identiteit van de school op unieke wijze tot uitdrukking te brengen in de architectuur van het gebouw.

De Herman Broerenschool is een frisse school. De ventilatie wordt ingebracht via een geheel open plafond (klimaatplafond). Er wordt gebruik gemaakt van een centraal afzuigpunt in de lokalen en meerdere inblaaspunten. Dit zorgt ervoor dat ‘afgewerkte’ lucht wordt afgevoerd. Verder wordt vloerverwarming toegepast, hebben de lokalen een groot glasoppervlak en heeft het plafond een hoogte van drie meter.

 

Fotografie: Yvonne Lukkenaar

Nieuwe MFA in Haaren