Loading...

Stadskantoor Zwolle

Bewaren

De gemeente Zwolle wilde met de herinrichting van het stadskantoor een uitnodigende ontmoetingsplek voor burger en gemeente creëren, gericht op optimale dienstverlening.

Ontmoeting en samenwerking zijn geconcentreerd in het hart van het stadskantoor, in het werkrestaurant op de eerste verdieping. Dit is een multifunctionele plaza, waar burgers en medewerkers kunnen eten, vergaderen, werken, zakendoen en netwerken.

Daarnaast is een nieuwe kantooromgeving gerealiseerd, die op Het Nieuwe Werken is toegesneden. Het  bestaande cellenkantoor is omgebouwd naar een activiteitgerelateerde werkomgeving, wat een aanzienlijke ruimtebesparing heeft opgeleverd. De bovenste twee verdiepingen van het stadskantoor zijn vrijgespeeld en zijn verhuurd aan belastingkantoor GBLT, waarvoor wij eveneens het interieur hebben ontworpen.

De open werkomgeving bevat zones met open en gesloten werkplekken en faciliteert zowel individueel werken als samenwerken. De focus in de opzet en inrichting van het interieur ligt op ontmoeting (gepland en spontaan). Een herkenbare kleurstelling zorgt daarbij voor de benodigde identiteit en herkenning.

 

Fotografie: Yvonne Lukkenaar

Symposium herbestemmen van gebouwen in Oss