Loading...

Stedenbouwkundig herontwikkeling Brabant

Bewaren

De kwaliteit van de plek ligt naar de oostzijde, namelijk de waterpartijen en de parkachtige omgeving. Deze kwaliteit wordt behouden voor de wijk en benutten als meerwaarde voor aanknopingspunt voor de nieuwbouw. Vanuit de aanrijdroutes op de Paringetweg en Estersveldlaan en vanuit de wijk op de Van Elsstraat komen er doorzichten over het gebied naar de waterpartijen. De zichtlijn vanuit de Van Elsstraat is de primaire lijn en zorgt voor een goede verdeling van het gebied. Vanuit de Paringetweg zal er een ook doorzicht komen naar de waterpartij maar deze zal niet de prioriteit hebben.

Het benutten en behouden van de kwaliteit van de plek is belangrijk maar een goede aansluiting op de bestaande bebouwing is een andere voorwaarde. Het oppakken van de bestaande voorgevel rooilijnen is een eerste stap om de aansluiting met de wijk ten noorden en de rij woningen aan de zuidzijde te maken.  Een doel is om de openbare ruimte te voorzien van voldoende kwaliteit door sociale controle en voldoende maat. Daarnaast zal het niet alleen een plek zijn die door de nieuwe woningen zal worden gebruikt, maar de openbare ruimte zal ook voor de bestaande wijken van meerwaarde moeten zijn. Vanuit de noordelijk gelegen wijk zal daardoor de reeds bestaande groene ruimte doorvloeien in nieuwe groenvoorzienig en aan de westzijde zal de spie iets vergroot worden om de zichtlijnen te verbeteren en de kwaliteit van de openbare ruimte te vergroten. Hierdoor kan er een prachtige plek ontstaan waar de wijk en woningen aan de westzijde zicht op hebben.

De kwaliteit van de nieuwe openbare ruimte kunnen de nieuwe woningen optimaal plaatsen door de voorkanten hier op te oriënteren. De lage esthetische kwaliteit van de achterkanten van de bestaande woningen komen hierdoor niet in het directe zicht komen van de nieuwe woningen. Door de oriëntatie van de woningen op de nieuwe openbare ruimte komen de achterzijdes van de nieuwe woningen en de bestaande woningen naar elkaar toe te liggen. En ontstaat er meteen een goede mogelijkheid om een goede, praktische parkeervoorziening aan te leggen aan deze achterkanten.

 

Aan de westzijde heeft de bebouwing een sterke stedenbouwkundige lijn. Hierdoor ontstaat er een eenduidig beeld langs de Estersveldlaan. Om de nieuwe groenvoorziening aan de westzijde voldoende af te kaderen en een prettig klimaat te geven heeft deze zijde een hogere dichtheid van woningen nodig / een sterkte bebouwde wand. Richting de waterpartij zou de bebouwingsdichtheid moeten afnemen om de bestaande parkachtige omgeving te respecteren. Door het bepalen van een verloop van hoge dichtheid naar een lage dichtheid wordt de typologische invulling van deze bebouwingsvlekken makkelijk bepaald. Dichtbij de esthersveldlaan liggen de appartementen en rijwoningen gesitueerd om een sterke wand rondom de openbare ruimte te krijgen. Richting het park en de waterpartij zullen de lagere patio woningen en de vrijstaande woningen gelegen zijn.

Om de openbare ruimte een parkachtig karakter mee te geven zijn de logistieke lijnen op een landschappelijke manier moeten ingepast. Door de openbare ruimte ligt een organisch slingerende route aan de naar de waterpartij. Daarnaast worden de woningen ontsloten middels praktische wandelroutes. Auto’s zullen geen plaats hebben in deze zone. De invulling van de openbare ruimte zal naast esthetisch ook functioneel voor de bewoners moeten zijn. Naast begroeiing is er ook plaats voor speelplekken, speeltoestellen en een sportveldje. Deze functionele invulling zijn op dit moment al aanwezig op de plek en komen weer opnieuw  terug, eventueel op een nieuwe manier vormgegeven. 

Nieuwe MFA in Haaren