Loading...

Vught, Gemeentehuis

Bewaren

Het gemeentehuis voegt zich met de Petruskerk, de Vughtse Toren en het Raadhuis in het rijtje van 'landmarks', die karakteristiek zijn voor Vught. Het ovaalvormige hoofdvolume van het gemeentehuis verwijst naar genoemde gebouwen en heeft bewust het uiterlijk van een statige toren. 

De transparante onderbouw van de toren staat tegen de achtergrond van een gesloten, wigvormig volume. In dit gebouw zijn de niet-publieke functies ondergebracht, waaronder het archief en personeelskantine. Het vormt het gesloten decor waarvoor de openbare functie van het hoofdgebouw prominent op de voorgrond treedt. Hier presenteert de publieke zaak zich op transparante wijze aan de inwoners van Vught. 

De begrippen flexibiliteit en activiteitgericht werken zijn bepalend geweest voor het kantoorconcept. Bij de opzet van de balies en backoffices in de publiekshal, heeft vooral klantgerichtheid en een efficiënte afhandeling van burgerzaken een rol gespeeld.

 

Fotografie: Norbert van Onna

Symposium herbestemmen van gebouwen in Oss