Loading...

Wagenwiel Druten

Bewaren

Aan de westkant van Druten, langs de Heemstraweg, is een cirkelvormig complex ontworpen met 39 appartementen. Het gebouw vormt de overgang tussen de wijk Druten-West en het buitengebied. Het blok wordt geprojecteerd in de grote, naastgelegen waterpartij.

Vanwege de stedenbouwkundige situatie is gekozen voor een compact, cirkelvormig gebouw. Aan de noordzijde, de ontsluitingszijde, is die cirkel onderbroken. Dankzij een regelmatige verdeling van de cirkelvorm, konden ondanks de complexe vorm van het gebouw, toch relatief betaalbare appartementen gerealiseerd worden. Door de cirkelvorm waaieren de appartementen als het ware uit in de richting van de zon. 

Via de hoofdentree kom je in de centrale binnenhof, van waaruit alle appartementen worden ontsloten. De centraal gelegen binnentuin vormt het hart van het totale complex. Het ontsluitingsniveau is ongeveer een halve verdieping boven maaiveld gelegen. Hieronder zijn half verdiept de parkeergarage en de bergingen gesitueerd.

Voor de uitwerking van het gebouw is gekozen om het complex geleidelijk in hoogte te laten oplopen. De westzijde heeft een tweelaagse bebouwing, terwijl er aan de landschapszijde een vier-laagse bebouwing is. Naast de twee centraal gelegen trappenhuizen zorgen een aantal extra trappen voor een optimale relatie tussen de diverse verdiepingen.

Kenmerkend voor het landschap van het gebied Maas en Waal zijn de lange horizontale lijnen. Dit thema vormde een belangrijk uitgangspunt bij de verdere uitwerking van het complex. Er is daarom gekozen voor lange, horizontale banden in de gevelopbouw. Deze banden zijn uitgevoerd in donkerrode baksteen, een product dat in het Land van Maas en Waal wordt vervaardigd.

De plattegronden zijn ontworpen op een manier die ze optimaal geschikt maakt voor senioren. Door grote balkons/terrassen is de gewenste buitenruimte gerealiseerd.

 

Fotografie: Norbert van Onna

Symposium herbestemmen van gebouwen in Oss